Stillingsopslag:

Stærk naturfaglig profil til Oure Friskole & Børnehave

Oure Friskole & Børnehave er en Grundtvig Koldsk Friskole fra 1884. Der er etableret Børnehave i 2008. Børnehave & SFO er således en integreret del af Oure Friskole & Børnehave. Grundet medarbejders overgang til selvstændig virksomhed søges nu en afløser.

Vi søger en dynamisk, engageret og fagligt velfunderet medarbejder, der kan varetage naturfaglige fag og meget gerne idræt. Såfremt du ikke kan varetage naturfagsdelen, er henvendelse unødvendig.

Fagønsker:
Matematik 8/9, herunder evt. prøve
Biologi 8/9, herunder evt. prøve
Geografi 8/9, herunder evt. prøve
Natur/Teknik på mellemtrinet
Idræt på mellemtrinet, kan forhandles
Valgfag – vi glæder os til at høre hvad du kan tilbyde J

Vi forventer:
Du har relevant uddannelse
Du kan påtage dig opgaven med klasserumsledelse
Du kan kommunikere klart og tydeligt
Du har en anerkendende og inkluderende tilgang til den enkelte elev
Du udviser empati – også på en helt almindelig tirsdag
Du har blik for at skabe gode og trygge rammer for elevernes udvikling

Vi tilbyder:
Frihed til selv at vælge forberedelsessted, altså ingen tilstedeværelsespligt!
Et miljø hvor trivsel og læring går hånd i hånd
At blive en del af en skole, SFO & Børnehave der har værdibegreberne:

Nærvær – Fællesskab - Begejstring - Autenticitet som omdrejningspunkt.

En skole, SFO & Børnehave med meget stor forældreopbakning
Gode faciliteter, såvel ude som inde
En beskæftigelsesgrad på ca. 75 %, hvor der vil kunne suppleres med vikarlektioner.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønningen vil ske jf. gældende overenskomst med FSL.

Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

 

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved skoleleder Benni Hauge Pedersen 62281289 / 40338333.

Personlig henvendelse værdsættes forud for fremsendelse af ansøgning.

Besøg skolens hjemmeside på: www.ourefriskole.dk                

 

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 15. december kl. 12.00.
BEMÆRK: Samtaler forventes afholdt mandag d. 15. december fra kl. 14.00.

 

Ansøgningen, CV og bilag sendes som en samlet pdf-fil til: mail@ourefriskole.dk              

Stillingen ønskes besat d. 1. januar 2015, eller snarest derefter.

 

Velkommen til Oure Friskole og Børnehave

Skole

...

Oure Friskole 

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole - oprettet i 1884. En levende skole med tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 18 - 20 elever og skolen har ved skolestart indskrevet 101 elever

 

Børnehave

...

Børnehaven er en lille og overskuelig børnehave, hvor det overordnede pædagogiske mål er, at børnene får muligheder til at kunne udvikle sig i et trygt og overskueligt fællesskab, sammen med ansvarlige voksne, som arbejder ud fra friskolens værdigrundlag.

Sfo

...

Oure Friskoles Skolefritidsordnings mål er, at være en attraktivt og velfungerende fritidsordning. Vi arbejder udfra Skolens målsætning og værdigrundlag, og vægter: respekt, fællesskab, kammeratskab, oplevelser i dagligdagen.

Indmeldelse: 

Udfyld formularen for at blive kon-
taktet af skolens leder.

I øvrigt
Nye forældre kan også kontakte skolens leder i kontorets åbningstid fra kl. 08.30 til 12.00 på
tlf. 6228 1289

Vi har også samlet vigtig information specielttil nye forældre her