1- 9 kl.

Det er dejligt I er interesserede i et skifte til vores skole!

Et skifte til Oure Friskole fra en anden skole er et aktivt tilvalg af Oure Friskoles værdier og et ønske fra både forældre og børn om at ville et alternativ til den gængse, danske grundskole. Det, I som familie investerer i Oure Friskole er også det I får ud af Oure Friskole, og derfor opfordrer vi venligt til at man også som forældre involverer sig i skolen, i det omfang man formår, naturligvis.

På Oure Friskole vægter vi trygheden og fællesskabet blandt eleverne og prioriterer at danne det hele menneske. Vi tror på at faglighed er noget, der kun kan vokse oven på trivsel.

Vi står naturligvis mål med folkeskoleloven og overholder i den forbindelse reglerne for mængden af undervisning, men Oure Friskole er så meget mere end det. Vi er et fællesskab hvor vi alle tager ansvar, både ansatte, børn og forældre. Vi står sammen om at lave en bedre skole og vægter medbestemmelse og frihed under ansvar.

Eleverne bliver blandet både på kryds og på tværs af årgange og niveau og derfor bliver det hurtigt et velkendt og trygt sted at færdes som barn. Alle kender alle, og det er en enorm styrke.

Vi har løbende indskrivning på alle årgange og vil sammen med elev og forældre vurdere hvilket hold eleven hører hjemme på. På Oure Friskole er man naturligvis indskrevet på en årgang, men vi mener ikke man kan se et barns faglige niveau på dets dåbsattest. Derfor arbejder vi ikke med deciderede klasser i hverdagen, men har i stedet 4 hold hvor eleverne placeres efter fagligt og socialt niveau. Dette kan også variere fra fag til fag, for man kan godt have svært ved dansk, men nemt ved matematik, og den forskel ønsker vi at honorere.

Bliv en del af fællesskabet

Indskrivningsskema
Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark