tilbage

brain80

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter = 7 forældrerepræsentanter i alt.
Desuden deltager skoleleder og 1 lærerrepræsentant i møderne. I indeværende år er der afholdt ca. 1 møde om måneden a 2 timers varighed.

I rollen som bestyrelsesmedlem er du med til at varetage funktionen som skolens øverste ledelse.
Du har direkte indflydelse på skolens drift, med fokus på elevgruppen som helhed og medarbejdernes rammer og vilkår. Skolens daglige ledelse varetages af Rasmus, men ansættelser og rigtig mange andre beslutninger går altid gennem bestyrelsen. Det betyder derfor at du som forældre på en friskole har direkte indflydelse, frem for på en folkeskole, hvor den øverste ledelse er kommunalbestyrelsen og mange beslutninger tages et andet sted end der hvor børnene er.
Sådan er det ikke når du har dit barn på Oure Friskole!

En god bestyrelse består af engagerede forældre, som med hver deres kompetencer træder ud af forældrerollen og bidrager overordnet til skolens fælles bedste, altid i tæt samarbejde med ledelsen, medarbejderne og den øvrige forældregruppe. Dialog og engagement er vigtige nøgleord i bestyrelsesarbejdet. Der er altid god vejledning at hente hos Dansk Friskoleforening, hvor vi også deltager i deres bestyrelseskurser. Vi står sammen og løfter ledelsesopgaven i fællesskab. 

De 5 medlemmer i bestyrelsen vælges for 2 år. Hvert andet år er der 3 plader på valg og det andet år er der kun 2 på valg. Hvert år vælges der desuden 2 suppleanter, som sidder for 1 år af gangen, med ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder.
Lige efter generalforsamlingen er afsluttet afholdes der et kort konstitueringsmøde for den nye bestyrelse, såfremt alle medlemmer er til stede.
Ønsker du som forældre at stille op, men ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, er det muligt at opstille med en valgvideo eller en præsentation via en anden part. 

Generalforsamlingen er et ganske særligt og meget vigtigt arrangement at deltage i som Friskole forælder. Det er her I hører om året der er gået, både fra Rasmus (vores skoleleder) og fra skolens Bestyrelsesforperson. Denne aften er I som forældre ligeledes med til at vælge hvem I ønsker der skal være en del af næste års bestyrelse.

Kommende mini/1 forældre, der har indmeldt barn i Forårs SFO´en har ret til både at stemme og at stille op. Bestyrelsen kan altid kontaktes via mail på:

Bestyrelse@ourefriskole.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsespost:Navn:
ForpersonAnne Kirstine Wie Schultz
NæstformandSteen Møhring Madsen
SekretærLau Lindholm Christiansen
KassererSoffie Benedickte Dreyer Bonde
MedlemIda Haubro
1. suppleantCamilla Vindeløv Johansen
2. suppleantMikkel Jakobsen
Bestyrelsen 04-2022
Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark