tilbage

Evaluering

På Oure Friskole har vi en mangfoldig tilgang til evaluering. Vi bruger forskellige redskaber. På den måde sikrer vi os, at evalueringen medtager mange perspektiver på læring.

Vi er en prøve – og karakter skole, hvilket betyder at dit barn ved endt skolegang på Oure Friskole afslutter med afgangseksamen i 9. klasse. 

Nogle evalueringsmetoder er der lovgivet om, blandt andet tilsynsrapport, karakterer og undervisningsmiljøundersøgelser.

Derudover benytter vi greb og metoder, der giver os den bedste indsigt i vores pædagogiske praksis samt vores elevers faglige og sociale udvikling.
Der er vigtigt for os at vores børn og unge kan evaluere sig selv samt sætte sig mål. 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingsplan for Oure Friskole.

I de frie skoler skal der på hver skole
• udarbejdes en kompetenceplan for hele skolen
• udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder

Udgangspunktet for kompetenceplanen er følgende:
• Skolens overordnede udviklingsbehov
• Medarbejdernes ønske til udvikling via den årlige MUS samtale
• Det økonomiske råderum og praktiske forhold.

Ifølge aftale om udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan vil følgende indsatsområder for Oure Friskole, være gældende for skoleåret 2021/2022:

D. 2 dec. 2020 åbnede vi dørene op til Oure Friskole 2.0.

  • Udvikle en særlig pædagogisk model for OFs visioner og praksis
  • Formulere og kommunikere mål, visioner og resultater 
  • Lave en PR strategi og markedsføring af den gode fortælling og brande skolen som en moderne, progressiv dannelsesinstitution
  • Opbygge en tydelig og moderne hjemmeside
  • Koordinering og styring af store som små fælles læringsprojekter
  • Skabe en læringskultur hvor det er sejt at lære, at være dygtig og være sig selv
  • Styrkelse af skolekultur, hvor det forpligtende fællesskab samt progression er omdrejningspunktet

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark