tilbage

Fælles mål

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen.

Vi arbejder ud fra Fælles mål:

LÆS MERE OM FÆLLES MÅL

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

Vi arbejder ligeledes med læseplanerne fra Fælles Mål.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark