tilbage

Hjerte80

Forældrenes skole

På Oure Friskole er trivsel og nærvær, grobund for læring og udvikling. Både børn, forældre og ansatte skal alle gå sammen ind i skolens forpligtende fællesskab og være deltagende.
Derfor spiller forældresamarbejdet og deltagelse en meget stor rolle for at skabe tryghed og samhørighed mellem familie og skole.

Oure Friskole skal være familiens skole, så derfor prioriteres deltagelse i arrangementer, arbejdsdage og den årlige generalforsamling højt.
Alle forældre har ret til at stille op til bestyrelsen og bliver på demokratisk vis ansvarlig for det fælles skoleliv der drives i tæt samarbejde mellem bestyrelsen, skolelederen og de ansatte på skolen.  

På Oure Friskole er alle fælles om at skabe en tryg hverdag for børnene ved at udvise engagement, interesse, deltagelse og gensidig tillid.
Både børn og voksne skal føle sig betydningsfulde i skolens fællesskab og vide at vi alle bidrager til at Oure Friskole er det bedste sted at gå i skole.

Dette kan gøre sig gældende på mange forskellige måder. Forældre kan være med til at tilrettelægge div. arrangementer, deltage i morgensamlinger eller følge med i undervisningen.
De kan hjælpe med hverdagens små spontane aktiviteter i nærområdet eller bidrag med kørsel til et arrangement udenfor matriklen eller måske bage en portion boller.

4 (1)
Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark