Lad dit barn være sig selv 

  

På Oure Friskole er det vigtigt, at vi møder hinanden med respekt. Vi er alle forskellige og det SKAL der være plads til! Vi værdsætter rummelighed højt!

Vores holdning er, at det er fedt at lære og sejt at deltage, uanset hvor du står.
På Oure Friskole er ambitionen, at vi hver dag går hjem en smule højere, end da vi kom! Højere fordi vi er blevet stærkere, modigere og mere stolte over at vi satte os selv i spil.

Vores børn og unge skal kunne gå ud i verden med sig selv forrest og tro på sig selv. Hver enkelt skal have mulighed for at udfolde sit fulde potentiale.

En lille unik skole

På Oure Friskole bliver dit barn en del af noget helt unikt, fordi alle mødes med høj grad af varme og interesse.
På den måde er det muligt for de voksne at fastholde fokus på nærvær og kendskab til personlige kvaliteter og familiære forhold, så ansatte og forældre mødes om barnets læring og dannelse.

Alle ansatte arbejder tæt sammen, og skaber på kryds og tværs et familiært miljø, hvor personlig dannelse opstår i mødet med det nære fællesskab og kreative læringsfællesskaber.
Hvert enkelt barn og ung bliver mødt af voksne der udøver personlig støtte og opmærksomhed, som skaber tryghed, trivsel og lyst til at strække sig mod at være den bedste udgave af sig selv.

Forældrenes skole

På Oure Friskole er trivsel og nærvær, grobund for læring og udvikling. Både børn, forældre og ansatte skal alle gå sammen ind i skolens forpligtende fællesskab og være deltagende.
Derfor spiller forældresamarbejdet og deltagelse en meget stor rolle for at skabe tryghed og sammenhørighed mellem familie og skole.

Oure Friskole skal være familiens skole, så derfor prioriteres deltagelse i arrangementer, arbejdsdage og den årlige generalforsamling højt. Alle forældre har ret til at stille op til bestyrelsen og bliver på demokratisk vis ansvarlig for det fælles skoleliv der drives i tæt samarbejde mellem bestyrelsen, skolelederen og de ansatte på skolen.  

På Oure Friskole er alle fælles om at skabe en tryg hverdag for børnene ved at udvise engagement, interesse, deltagelse og gensidig tillid. Både børn og voksne skal føle sig betydningsfulde i skolens fællesskab og vide at vi alle bidrager til at Oure Friskole er det bedste sted at gå i skole.

Dette kan gøre sig gældende på mange forskellige måder. Forældre kan være med til at tilrettelægge div. arrangementer, deltage i morgensamlinger eller følge med i undervisningen. De kan hjælpe med hverdagens små spontane aktiviteter i nærområdet eller bidrag med kørsel til et arrangement udenfor matriklen eller måske bage en portion boller

Bliv en del af familien

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark