Lad dit barn være sig selv 

  

På Oure Friskole er det vigtigt, at vi møder hinanden med respekt. Vi er alle forskellige og det SKAL der være plads til! Vi værdsætter rummelighed højt!

Vores holdning er, at det er fedt at lære og sejt at deltage, uanset hvor du står.
På Oure Friskole er ambitionen, at vi hver dag går hjem en smule højere, end da vi kom! Højere fordi vi er blevet stærkere, modigere og mere stolte over at vi satte os selv i spil.

Vores børn og unge skal kunne gå ud i verden med sig selv forrest og tro på sig selv. Hver enkelt skal have mulighed for at udfolde sit fulde potentiale.

En lille unik skole

På Oure Friskole bliver dit barn en del af noget helt unikt, fordi alle mødes med høj grad af varme og interesse.
På den måde er det muligt for de voksne at fastholde fokus på nærvær og kendskab til personlige kvaliteter og familiære forhold, så ansatte og forældre mødes om barnets læring og dannelse.

Alle ansatte arbejder tæt sammen, og skaber på kryds og tværs et familiært miljø, hvor personlig dannelse opstår i mødet med det nære fællesskab og kreative læringsfællesskaber.
Hvert enkelt barn og ung bliver mødt af voksne der udøver personlig støtte og opmærksomhed, som skaber tryghed, trivsel og lyst til at strække sig mod at være den bedste udgave af sig selv.

Forældrenes skole

På Oure Friskole er trivsel og nærvær, grobund for læring og udvikling. Både børn, forældre og ansatte skal alle gå sammen ind i skolens forpligtende fællesskab og være deltagende.
Derfor spiller forældresamarbejdet og deltagelse en meget stor rolle for at skabe tryghed og sammenhørighed mellem familie og skole.

Oure Friskole skal være familiens skole, så derfor prioriteres deltagelse i arrangementer, arbejdsdage og den årlige generalforsamling højt. Alle forældre har ret til at stille op til bestyrelsen og bliver på demokratisk vis ansvarlig for det fælles skoleliv der drives i tæt samarbejde mellem bestyrelsen, skolelederen og de ansatte på skolen.  

På Oure Friskole er alle fælles om at skabe en tryg hverdag for børnene ved at udvise engagement, interesse, deltagelse og gensidig tillid. Både børn og voksne skal føle sig betydningsfulde i skolens fællesskab og vide at vi alle bidrager til at Oure Friskole er det bedste sted at gå i skole.

Dette kan gøre sig gældende på mange forskellige måder. Forældre kan være med til at tilrettelægge div. arrangementer, deltage i morgensamlinger eller følge med i undervisningen. De kan hjælpe med hverdagens små spontane aktiviteter i nærområdet eller bidrag med kørsel til et arrangement udenfor matriklen eller måske bage en portion boller

Vores egne fag

På Oure Friskole har vi vores helt egne fag. Vi har som mål, at det skal være fedt og sjovt at gå i skole. Derfor kan man allerede glæde sig til mandag. Her åbner vi op for den STORE verden med vores eget fag

OF i verden

Her arbejder hele skolen med OF I VERDEN. Et innovativt læringsforløb med verdensmålene i fokus.

Læringsforløbet går ud på, at vores børn og unge skal opbygge selvtillid i forhold til det “at gøre noget”. De skal bidrage! Det kunne være at en gruppe med udgangspunkt i verdensmål 13 (klimaindsats) havde sat sig for at gøre skolen mere klimavenlig. 


Da vi tror på, at læringen skal give mening for at sætte sig fast arbejder vi ofte med eksterne samarbejdspartner. Derfor kommer nogle problemstillinger udefra.  Andre kommer fra skolen selv, da disse også har en reel relevan
s

Teknologi og digital dannelse

“Magten over et digitaliseret samfund ligger hos dem, der forstår, hvordan det virker”

På Oure Friskole ser vi med positive men også kritiske briller på digitaliseringen.
Der er ufattelige af muligheder i en verden hvor teknologien er så langt fremme som vores, men det forpligter også.

Vi voksne har et kæmpe ansvar for at lære vores børn og unge at navigere i denne verden.
Det er lige fra at forstå opbygningen af world wide web, at kunne gennemskue intentionerne bag teknologien og være bevidst om hvordan denne verden påvirker og kan kontrollere en. 

Fælleskabs fredag

Da det er helt essentielt for os at vores børn og unge, går til weekend med en helt speciel og varm følelse indeni slutter vi ugen af med Fællesskabs fredag. Her samler vi os alle for en og dyrker det helt særlige bånd vi har hinanden imellem på Oure Friskole:

Fællesmøder

Vi laver skole for vores børn og unge, derfor vil vi også engagere dem så meget som muligt. For os er det vigtigt, at vi skaber nogle rammer der giver eleverne lyst og mod til at deltage i beslutningsprocesser. 

Som skole er vi også forpligtiget på, at vi skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Ved vores fællesmøder er det derfor eleverne i centrum, det er dem der laver dagsorden, dem der skriver referater og er ordstyre. Vi tror på, at vi skal give vores elever en erfaring med og forståelse af, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse.

Det forpligtende fællesskab

På OURE Friskole er egen og fælles ansvarlighed i fokus, vi kalder det det forpligtende fællesskab. 

På skolen har forskellige grupperne forskellige ansvarsområder her sidder både voksne, børn og unge. 
En gruppe har et område/faglokale, de har ansvar for. 
Opgaven bestå i at gøre rent, gøre det lækkert, skabe optimale forhold for læring, skabe flinke zoner og gøre det hjemligt!

Børne og unge samtaler

På Oure friskole arbejder vi med formativ feedback. Det er et vigtigt redskab for os i forhold til vores elevers faglige – og menneskelige progression. Der er vigtigt for os at vores børn og unge kan evaluere sig selv samt sættes sig mål. 

Her laves faglig, social og personlig udviklingsstrategi for den unge og der følges op på aftaler og mål. Ved at have den helt nære samtale barn/ung og voksen imellem skabes den essentielle relation for udvikling.

På Oure Friskole er vi ikke bange for at stille krav derfor bruges disse samtaler til at snakke om elevens egen indsats.

Bliv en del af familien

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark