Lovpligtigt Info

Betyrelsesmødereferater

Generelforsamlingsreferater

Evaluering og opfølgningsplan

Vedtægter

Forretningsorden

værdigrundlag

Slut- og delmål

Fælles mål

Tilsynserklæringer

Karakter og overgangsfrekvenser (uddannelsesstatistik.dk)

Undervisningsmiljøvurdering

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark