Lovpligtigt Info

Bestyrelsesmødereferater

Generelforsamlingsreferater

Evaluering og opfølgningsplan

Vedtægter

Forretningsorden

Værdigrundlag

Slut- og delmål

Fælles mål

Tilsynserklæringer

Karakter og overgangsfrekvenser (uddannelsesstatistik.dk)

Undervisningsmiljøvurdering

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark