På Oure Friskole bruger vi en diversitet i undervisningsmetoder fordi vi ved at børn og unge lærer på forskellige måder. Vi tror på, at en alsidig og spændende hverdag giver de bedste betingelser for læring.  

Niveaudelt undervisning

Hovedfag i dansk, matematik, engelsk og tysk. Disse moduler er i basisgrupper som er delt efter niveau, da elevens læring er i centrum. Fra 5 – 9 kl. er alle hovedfagsmoduler i vores formiddags blok.

På Oure friskole arbejder vi med det enkelte barns faglig udvikling på forskellige måde. 

Vi arrangere fagfaglige kurser, workshops, venskabsvenner og mentorordninger sammen både børn og voksne. Vi differentiere da vi tror på at undervisningen bedst lykkes, hvis man er placeret på det niveau der passer til en. 

Tværfaglige projektforløb

På Oure Friskole tror vi på at læring er mange ting og foregår mange steder. Derfor arbejder vi med tværfaglige projektforløb for de største og tværfaglige emneforløb for de mindste. Her supplere de naturfaglige –  og de humanistiske områder hinanden.

Til hvert forløb fastsætter lærerne (teamet) detaljerede læringsmål samt rammer og krav til projektarbejdet. 

Med udgangspunkt i en problemformulering går de unge til opgaven nysgerrigt og undersøgende. Når vi arbejder i tværfaglige projektforløb får vi opbygget en rygsæk fuld af kompetencer indenfor samarbejde/kollaboration, It, problemløsning, kritisk sans, rapportskrivning, selvevaluering og produktudvikling.

Fælles for alle projekterne er, at de afsluttes med en bazar, hvor eleverne fremlægger deres produkt, vision samt de teoretiske begrundelser for produktet. Dette sker ved en festlig fremvisning for resten af skolen til vores samlinger.   

Innovative læringsforløb

Her arbejder hele skolen med OF I VERDEN. Et innovativt læringsforløb med verdensmålene i fokus.

Læringsforløbet går ud på, at vores børn og unge skal opbygge selvtillid i forhold til det “at gøre noget”. De skal bidrage! Det kunne være at en gruppe med udgangspunkt i verdensmål 13 (klimaindsats) havde sat sig for at gøre skolen mere klimavenlig. 

Der arbejdes i projekter med inspiration fra læringsproceduren KIE – modellen.  

Det betyder, at forløbet går fra at identificere et problem til at realisere en løsning.  

Med støtte fra en voksne får vi rammesat projekter med del – og slutmål. 

Til dette afholdes en fælles festlig kick – start, hvor vi inddrager hinanden i hvad vi laver. Det er her vi hjælper hinanden ved at stille spørgsmål og give udtryk for vores forforståelse. 

Da vi tror på, at læringen skal give mening for at sætte sig fast arbejder vi ofte med eksterne samarbejdspartner. Derfor kommer nogle problemstillinger udefra.  Andre kommer fra skolen selv, da disse også har en reel relevans.. Når vi arbejder med OF I VERDEN lader vi os inspirere og motivere af VERDENS BEDSTE NYHEDER