Mobilpolitik

Oure d. 19. juni 2015
Mobiltelefoner er efterhånden hver mands eje. Det anfægter skolen ikke, men for at undgå uhensigtsmæssige situationer har vi en mobiltelefonpolitik på skolen/SFO.


Der står enhver frit for at medbringe en mobiltelefon i skole/SFO, men mobiltelefonen skal være i tasken i timerne.


I timerne (undervisningssituation):
Mobiltelefonen skal være lydløs i timerne.


Mobiltelefonen må kun tages frem i timen, hvis læreren giver tilladelse.
Evt. brug af mobiltelefon i undervisningssituationen skal have et pædagogisk sigte.


Overtrædes ovenstående afleveres mobiltelefonen uden diskussion til læreren.


Mobiltelefonen kan afhentes på kontoret ved skoledagens afslutning.
Ved gentagelser inddrages hjemmet i en fremadrettet løsning.
På skolen men i en ikke-undervisningssituation (frikvarter/SFO).


Der må ikke tages billeder af andre, uden der spørges først.


Der må ikke tages videosekvenser af andre, uden der spørges først.


Medbringelse af mobiltelefon sker i enhver henseende på eget ansvar.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark