Økonomi

Vores økonomi er baseret på to indtægtskilder:

  1. statstilskuddet
  2. forældrebetalingen

Statstilskuddet

Gives pr. barn, der er indksrevet på skolen pr. 5. september og som giver det der svarer til 71% af gennemsnintsprisen for en folkeskoleelev, baseret på tal der er to år gamle.

Forældrebetalingen

Den anden indtægskilde, og det er et lovkrav at den skal være til stede, er forældrebetalingen.

Som de fleste andre skoler i Danmark, så skal man være naturligt opmærksom på forbruget, og som udgangspunkt skal der minimum være 15 elever til at udløse et årsværk (fuldtidsaansat lærer). Skal vi have det lidt sjovere – rent økonomisk – skal der naturligvis være flere elever pr. årsværk – dette arbejder vi hele tiden på.

Det er dermed op til skolens ledelse, i samarbejde med bestyrelsen, at prioritere, hvordan vi skal bruge pengene.

Som andre steder så fylder især lønudgifterne og driftsomkostninger på bygninger rigtig meget i økonomien. Desuden er vi ikke momsfritaget, som folkeskolen er, så vi skal være ekstra opmærksomme når vi skal ud at bruge penge.