5

Oure Friskole bygger på det Grundvig/Koldske idegrundlag set med det 21 århundrets briller. Vi er en skole med integreret SFO beliggende i skønne omgivelser i Oure by på Sydfyn. Vi har ca. 75 elever fordelt på 0.-9. årgang. Vores børn og unge er blandet i grupper og teams på tværs af alder, faglighed og interesse.

Den pædagogiske praksis på skolen bygger på vores vision, værdier, samt vores menneske – og læringssyn. Dette giver os et solidt fundament samt retning for skolens ståsted nu og i fremtiden

Viljen til at ville – skaber evnen til at kunne

Christen Kold

Vision

På Oure Friskole bygger vi skole for hele menneskelivet altså til både hjerne, hjerte og sjæl. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at uddanne vores børn og unge mennesker ind i sig selv.
Vi klæder eleverne på til at møde fremtiden med stolthed, mod og åbenhed. 

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns

Søren Kierkegaard

På Oure Friskole åbner vi verden for barnet og øger bevidstheden om alt det skønne tilværelsen rummer! På Oure Friskole er der derfor plads til at fordybe sig i livets hele STORE spørgsmål. 

Vi lærer hinanden at være tilstede i nuet og vi lærer hinanden glæden ved at gøre sig umage.

På Oure Friskole er vi alle en STOR familie. Vi tror på, at vi mennesker aldrig kan være sammen uden at have noget af hinandens liv i vores hænder. Vi tror på det forpligtende fællesskab, hvor alle har en plads og et ansvar. 

Vi er en lille skole, hvor alle kender alle og alle har ansvar for hinanden!

Når man forlader hjemmet og familien på Oure Friskole ved man: at man ikke behøver blive til noget, man skal blot indse, hvem man er. 
På Oure Friskole har vi forventninger til hinanden. Vi tror på, at ved at lykkes skabes kilden til vækst og trivsel. På Oure Friskole er der både plads til de STORE og små armbevægelser men aldrig på bekostning af fællesskabet. 

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne ligeså godt være dig!

Lasse Zäll

På Oure friskole arbejder vi med innovative og tværfaglige læringsforløb, med fokus på samarbejde og kreative processer, forankret i et solidt fagligt fundament. Vi tror på, at vi skal ruste vores børn og unge til en fremtid vi endnu ikke ved, hvad byder på! Derfor åbner vi dørene for dynamisk udveksling og samarbejde med omverden.

Vi lærer nemlig i samspillet med andre og i mødet med nogen, der kan noget andet end os selv. 

Vi lærer, når vi møder tilpas udfordring. På Oure Friskole mødes eleverne fagligt der, hvor det giver mening, og vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige ressourcer. Derfra støtter vi dem med at udfordre sig selv. Man må nemlig godt stå på tæer og gøre sig umage for at lære nyt!

På Oure Friskole har vi et holistisk syn på læring. Det betyder, at vi ser på læring i lyset af hovedet, hjerte og krop. Derfor følger vi børnenes naturlige rytme samt benytter os af en mangfoldighed af tilgange. Aktivitet, bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse. Vi tror på, at en alsidig og spændende hverdag giver de bedste betingelser for læring. Vi skaber læringsmuligheder, der er så differentierede som muligt, da børn lære på forskellige måder.