5

Oure Friskole bygger på det Grundvig/Koldske idegrundlag set i et moderne lys.

Vi er en skole med integreret SFO beliggende i skønne omgivelser i Oure by på Sydfyn. Vores børn og unge er blandet i grupper og teams på tværs af alder, faglighed og interesse.

Den pædagogiske praksis på skolen bygger på vores vision, værdier, samt vores læringssyn.

Viljen til at ville – skaber evnen til at kunne

Christen Kold

Vision

På Oure Friskole bygger vi skole for hele menneskelivet altså til både hjerne, hjerte og sjæl.
Vi klæder eleverne på til at møde fremtiden med stolthed, mod og åbenhed. 

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns

Søren Kierkegaard

På Oure Friskole åbner vi verden for barnet og øger bevidstheden om alt det skønne tilværelsen rummer!

Vi lærer hinanden at være tilstede i nuet og vi lærer hinanden glæden ved at gøre en indsats

På Oure Friskole er vi alle en STOR familie. Vi tror på det forpligtende fællesskab, hvor alle har en plads og et ansvar.  Vi er en lille skole, hvor alle kender alle og alle har ansvar for hinanden!

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne ligeså godt være dig!

Lasse Zäll

På Oure friskole arbejder vi med innovative og tværfaglige læringsforløb.

Vi åbner dørene for dynamisk udveksling og samarbejde med omverden.

Vi lærer nemlig i samspillet med andre og i mødet med nogen, der kan noget andet end os selv. 

På Oure Friskole mødes eleverne fagligt der, hvor det giver mening. Derfra støtter vi dem med at udfordre sig selv.

På Oure Friskole har vi et helhedsorienteret syn på læring. Det betyder, at vi ser på læring i lyset af hovedet, hjerte og krop. Derfor følger vi børnenes naturlige rytme samt benytter os af en mangfoldighed af tilgange. Aktivitet, bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse. Vi skaber læringsmuligheder, der er så differentierede som muligt, da børn lære på forskellige måder.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark