Vi planter frø

Når I som forældre vælger at indskrive jeres børn til skolestart på Oure Friskole (OF) bliver de automatisk en del af den børnegruppe som sammen, langsomt og trygt, går fra det kendte liv i børnehaven, hvor man er stor og kan det hele, til at være den mindste i skolens ukendte fællesskab.
For at denne overgang bliver en oplevelsesrejse, der skaber lyst til at møde alt det nye, er det vigtigt at vi samles og i fællesskab lærer hinanden, de andre børn, de nye voksne og de nye rammer rigtig godt at kende. 

Indskrivning til Oure Friskole

I dette mellemrum mellem dagtilbud og skole, skal legen være i centrum. Legen er det aller bedste redskab i barnets verden, fordi alle børnehavebørn er mestre i at lege og på OF skal børns styrker altid være i spil!
Legen er så central i førskole forløbet at vi på OF kalder denne overgang mellem børnehave og skole for “Legefællesskabet”.

Fra d. 01.04 og frem til den første skoledag i august, har vi derfor fokus på at lege os ind på hinanden og udforske de nye rammer i et stærkt og udviklingsstøttende fællesskab.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark