Vi planter frø

Når I som forældre vælger at indskrive jeres børn til skolestart på Oure Friskole, bliver de automatisk en del af den børnegruppe som sammen, langsomt og trygt, går fra det kendte liv i børnehaven, hvor man er stor og kan det hele, til at være den mindste i skolens ukendte fællesskab.
For at denne overgang bliver en oplevelsesrejse, der skaber lyst til at møde alt det nye, er det vigtigt at vi samles og i fællesskab lærer hinanden, de andre børn, de nye voksne og de nye rammer rigtig godt at kende. 

Indskrivning til Oure Friskole

I dette mellemrum mellem dagtilbud og skole, skal legen være i centrum. Legen er det allerbedste redskab i barnets verden, fordi alle børnehavebørn er mestre i at lege og på Oure Friskole skal børns styrker altid være i spil!
Legen er så central i førskole forløbet at vi på Oure Friskole kalder denne overgang mellem børnehave og skole for “Legefællesskabet”.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark