tilbage

Slut- og delmål

En fri grundskole skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Med henvisning til lov nr. 336 af 18. maj 2005, skal de frie skoler fastsætte slutmål, delmål samt udarbejde undervisningsplaner, der er i overensstemmelse med skolens overbevisning og tilrettelæggelse af undervisningen.

Oure Friskole følger “Forenklede Fælles Mål fra Undervisningsministeriet, herunder også målsætning for fagene.

Oure Friskoles elever går til Folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Derfor følger vi også Undervisningsministeriets Fælles mål. I Fælles mål er de enkelte fag beskrevet.


For mere information:

Undervisningsministeriets hjemmeside

HTTPS://WWW.UVM.DK/FOLKESKOLEN/FAG-TIMETAL-OG-OVERGANGE/FAELLES-MAAL/OM-FAELLES-MAAL
Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark