“Magten over et digitaliseret samfund ligger hos dem, der forstår, hvordan det virker” På Oure Friskole ser vi med positive men også kritiske briller på digitaliseringen. Der er ufattelige af muligheder i en verden hvor teknologien er så langt fremme som vores, men det forpligter også. Vi voksne har et kæmpe ansvar for at lære vores børn og unge at navigere i denne verden. Det er lige fra at forstå opbygningen af world wide web, at kunne gennemskue intentionerne bag teknologien og være bevidst om hvordan denne verden påvirker og kan kontrollere en. 

Big data er en af de helt STORE spillere i dag og en million industri. Men hvad er data, hvem giver vi tilladelse til at samle data om os og hvad bliver denne data brugt til?  

Elev til elev

Venskabsvenner og mentorordning er stærke værktøjer vi bruger på Oure Friskole i forhold til elevernes læring. 

Når vi har vores formiddagsblok arbejder hele skolen med hovedfag. Det betyder, at det frigør muligheden for sammenspil voksne og børn, da vi kan arbejde med et åben dør princip.  På Oure Friskole er vi en levende organisme, der spiller på alle vores styrker. Når vi arbejder elev til elev, arbejder vi med makkerlæsning, sociale og faglige lege på tværs. Vi gør meget ud af at etablerer et stærkt match. Når vi er mentor for hinanden starter vi med at fastsætte et formål. Hvad er det for en slags vejledning og sparring, der er brug for. Vi laver også en “kontrakt” på de fælles forventninger, møder og tema. 

På denne måde uddanner vi også hinanden til at være reflekterende samfundsborgere der har erfaret at hvis “samfundet” skal bestå, kræver det en fælles indsats.  

Det forpligtende fællesskab

På OURE Friskole er egen og fælles ansvarlighed i fokus, vi kalder det det forpligtende fællesskab. 

På skolen har forskellige grupperne forskellige ansvarsområder her sidder både voksne, børn og unge. 

En gruppe har et område/faglokale, de har ansvar for. 

Opgaven bestå i at gøre rent, gøre det lækkert, skabe optimale forhold for læring, skabe flinke zoner og gøre det hjemligt!

Du lærer at lære

I projektarbejde bliver eleverne bevidste om og tilegner sig metoder til at opsøge og bearbejde viden. De lærer desuden at anvende kendt viden på en ny måde og tænke og handle i alternative retninger.

Dertil lærer de at formidle den tilegnede viden, så andre også får glæde af deres tanker, undersøgelser, arbejde og produkter.

Gennem projektarbejde motiveres eleverne til at være selvstændigt tænkende og nytænkende i processen med at løse en given problemstilling, der optager dem.

Ugeplaner

På Oure Friskole vil vi gerne have et tæt samarbejde med elevernes hjem. Vi bygger bro mellem skolen og hjemmet. For at holde elevens faglig fokus og gøre deres viden funktionel i flere sammenhænge, laver vi på Oure Friskole ugeplaner. Disse lægges ud hver søndag på skolens intranet. Som forældre på Oure friskole forpligter man sig til at læser disse igennem og sammen med sit barn /ung tale om læringen og oplevelserne.

Valgfag

På Oure Friskole er der valgfag hver tirsdag og torsdag. Vi arbejder med valgfag på vores helt egen unikke måde. Det er vigtigt for os at brænde igennem på passion. Vi elsker at undervise, men vi elsker også meget andet. Derfor tilbyder vi et bredt og mangfoldigt udbud af valgfag. Vi gør brug af skolens og omegnens faciliteter og er derfor meget kreative.  Alle valgfag understøtter skolens vision og menneske samt læringssyn. For os er det vigtigt, at vi lærer vores børn og unge at træffe kvalificerede valg. Derfor understøtter vi dem i deres valg af fag og giver dem perspektiv på valget!

I disse moduler er der instruktører på disse kan være både voksne men også børn – og unge. Valgfagene skifter 3 gange om året

Eksempler på valgfag :

Shirin Yogi/skovbadning 

Håndværk og design

Tegne værksted

Skateboard og street

Magisk historieskrivning

Filosofi 

Lego univers

Fodbold

Filmværksted 

Yoga og mindfulness 

Børne og unge samtaler

På Oure friskole arbejder vi med formativ feedback. Det er et vigtigt redskab for os i forhold til vores elevers faglige – og menneskelige progression. Der er vigtigt for os at vores børn og unge kan evaluere sig selv samt sættes sig mål. 

Her laves faglig, social og personlig udviklingsstrategi for den unge og der følges op på aftaler og mål. Ved at have den helt nære samtale barn/ung og voksen imellem skabes den essentielle relation for udvikling. Omdrejningspunkt til samtalerne er feed up, feed back og feed forward samt generel trivsel.  

På Oure Friskole er vi ikke bange for at stille krav derfor bruges disse samtaler til at snakke om elevens egen indsats. Læring er nemlig ikke bare noget, der kommer til en, det er noget man SELV skaber.   

Fællesmøder

Vi laver skole for vores børn og unge, derfor vil vi også engagere dem så meget som muligt. For os er det vigtigt, at vi skaber nogle rammer der giver eleverne lyst og mod til at deltage i beslutningsprocesser. 

Som skole er vi også forpligtiget på, at vi skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Ved vores fællesmøder er det derfor eleverne i centrum, det er dem der laver dagsorden, dem der skriver referater og er ordstyre. Vi tror på, at vi skal give vores elever en erfaring med og forståelse af, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse.

Elevråd

På Oure Friskole har vi et stærkt elevråd. Det er her foreslag fra fællesmøder og generelt trivsel vendes. Det er her eleverne virkelig kan få indflydelse på skolens dagligdag.