Empati og trindeling


På Oure Friskole tror vi på, at vi skal lære vores børn og unge at alder ikke er en begrænsning! 
Derfor blander vi vores elever i grupper på tværs af alder. Det skaber en dynamik og kreativitet som er stærk i forhold til læringen. Samtidig beror vi på organisme tanken, om at alt er flytbart og i udvikling! Det betyder, at vi hele i kan mobilisere os i andre konstellationer. Vi har konstant barnets faglige og menneskelige udvikling for øje og er der behov for det, kan man differentiere ved at rykke barnet for en længere eller kortere periode.

På Oure Friskole øges det faglige niveau ved at arbejde med delingen af børn og unge på denne måde. Det handler både om, at de yngre elever bedre kan få hjælp af de ældre i timerne, hvis opgaverne virker for svære, og om at de ældre elever kan opnå en faglig gevinst ved at hjælpe de yngre elever. De ældre elever får bearbejdet stoffet på en helt anden måde, når de skal formidle det til andre.


Vores elever er delt i:

Frøene (Indskoling)
Spirerne (Mellemtrin)
Blomsterne (Udskoling) 


IMG_5285

Positive rollemodeller

Når vi blander vores børn og unge som vi gør skaber det nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel. 

På denne måde etableres tryghedsskabende miljøer. De sociale bånd, der bindes mellem store og små elever, øger ikke blot de yngste elevers trivsel i skolen, også de ældre elever profiterer af at hjælpe.

Samtidig rummer dette også et dannelsesaspekt, da de unge i fremtiden vil møde samarbejdspartnere og kollegaer i alle aldre.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark