Undervisning

På Oure Friskole har vi et helhedsorienteret syn på læring.
Det betyder at vi ser på læring i lyset af hovedet, hjerte og krop. Derfor søger vi, så vidt det er muligt, at bygge op i to blokke:

Formiddag med primært boglige fag. Når hjernen er frisk, udhvilet og klar til at suge til sig, giver vi den gas med de primære boglige hovedfag. 

Eftermiddag med primært kreative fag. Over middag har vi brug for at få kroppen i spil. Derfor har vi vores mere kreative fag her: valgfag, idræt og svømning. 

Undervisningsmetoderne på Oure Friskole er valgt, så de understøtter vores vision, og tager udspring i vores læringssyn.
Vores forskellige metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen.

På Oure Friskole benytter vi en mangfoldighed af tilgange. Aktivitet, bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse.

Tværfaglige projektforløb

På Oure Friskole tror vi på at læring er mange ting og foregår mange steder. Derfor arbejder vi med tværfaglige projektforløb for de største og tværfaglige emneforløb for de mindste. Her supplere de naturfaglige –  og de humanistiske områder hinanden.

Med udgangspunkt i en problemformulering går de unge til opgaven nysgerrigt og undersøgende.

Fælles for alle projekterne er, at de afsluttes med en festlig fremvisning for resten af skolen til vores samlinger.   

Innovative læringsforløb

Her arbejder hele skolen med OF I VERDEN. Et innovativt læringsforløb med verdensmålene i fokus.

Læringsforløbet går ud på, at vores børn og unge skal få en erfaring i forhold til det “at gøre noget”. Det kunne være at en gruppe med udgangspunkt i verdensmål 13 (klimaindsats) havde sat sig for at gøre skolen mere klimavenlig. 

Med støtte fra en voksne får vi rammesat projekter med del – og slutmål. 

Da vi tror på, at læringen skal give mening for at sætte sig fast arbejder vi ofte med eksterne samarbejdspartner. Derfor kommer nogle problemstillinger udefra.  Andre kommer fra skolen selv, da disse også har en reel relevans..

Elev til elev

Venskabsvenner og mentorordning er stærke værktøjer vi bruger på Oure Friskole i forhold til elevernes læring. 

Når vi har vores formiddagsblok arbejder hele skolen med hovedfag. Det betyder, at det frigør muligheden for sammenspil voksne og børn, da vi kan arbejde med et åben dør princip.  Når vi arbejder elev til elev, arbejder vi med makkerlæsning, sociale og faglige lege på tværs.

På denne måde uddanner vi også hinanden til at være reflekterende samfundsborgere der har erfaret at hvis “samfundet” skal bestå, kræver det en fælles indsats.  

Det forpligtende fællesskab

På OURE Friskole er egen og fælles ansvarlighed i fokus, vi kalder det det forpligtende fællesskab. 
På skolen har forskellige grupperne forskellige ansvarsområder her sidder både voksne, børn og unge. 
En gruppe har et område/faglokale, de har ansvar for. 
Opgaven bestå i at gøre rent, gøre det lækkert, skabe optimale forhold for læring, skabe flinke zoner og gøre det hjemligt!

Du lærer at lære

I projektarbejde bliver eleverne bevidste om og tilegner sig metoder til at opsøge og bearbejde viden. De lærer desuden at anvende kendt viden på en ny måde og tænke og handle i alternative retninger.

Dertil lærer de at formidle den tilegnede viden, så andre også får glæde af deres tanker, undersøgelser, arbejde og produkter.

Gennem projektarbejde motiveres eleverne til at være selvstændigt tænkende og nytænkende i processen med at løse en given problemstilling, der optager dem.


Fællesmøder

Vi laver skole for vores børn og unge, derfor vil vi også engagere dem så meget som muligt. For os er det vigtigt, at vi skaber nogle rammer der giver eleverne lyst og mod til at deltage i beslutningsprocesser. 

Som skole er vi også forpligtiget på, at vi skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Vi tror på, at vi skal give vores elever en erfaring med og forståelse af, at engagement og deltagelse er en forudsætning for indflydelse.

Elevråd

På Oure Friskole har vi et stærkt elevråd. Det er her foreslag fra fællesmøder og generelt trivsel vendes. Det er her eleverne virkelig kan få indflydelse på skolens dagligdag.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark