Undervisning

På Oure Friskole har vi et helhedsorienteret syn på læring.
Det betyder at vi ser på læring i lyset af hovedet, hjerte og krop. Derfor søger vi, så vidt det er muligt, at bygge op i to blokke:

Formiddag

med primært boglige fag. Når hjernen er frisk, udhvilet og klar til at suge til sig, giver vi den gas med de primære boglige hovedfag. 

Eftermiddag

med primært kreative fag. Over middag har vi brug for at få kroppen i spil. Derfor har vi vores mere kreative fag her.


Undervisningsmetoderne på Oure Friskole er valgt, så de understøtter vores vision, og tager udspring i vores læringssyn.
Vores forskellige metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen.

På Oure Friskole benytter vi en mangfoldighed af tilgange. Aktivitet, bevægelse, og tidspunkter med faglige oplæg og tid med stille fordybelse.

Tværfaglige projektforløb

På Oure Friskole tror vi på at læring er mange ting og foregår mange steder. Derfor arbejder vi med tværfaglige projektforløb for de største og tværfaglige emneforløb for de mindste. Her supplere de naturfaglige –  og de humanistiske områder hinanden.

Med udgangspunkt i en problemformulering går de unge til opgaven nysgerrigt og undersøgende.

Fælles for alle projekterne er, at de afsluttes med en festlig fremvisning for resten af skolen til vores samlinger.   

Fagene

Kulturfag

Vil have karakter af mulighed for en mere regulær samlæsning af de fag, der indgår:

FrøeneReligion, Historie og Krea
SpirerneMadkundskab, Religion og Historie
BlomsterneSamfundsfag, Religion og Historie

Naturfag

Afspejler hvordan vi i hverdagen, benytter os af faget:

FrøeneNatur/teknik
SpirerneNatur/teknik
BlomsterneGeografi, biologi og fysik/kemi

Familiegrupper

På OURE Friskole er egen og fælles ansvarlighed i fokus, vi kalder det familiegrupper.


Familiegrupper er en slags klasser på tværs af årgangene. Dette giver eleverne mulighed for at lære nye børn at kende og sammen, på tværs af alder, at skabe noget sammen. Det kan være noget nyt til skolen, gøre noget vi allerede har bedre, eller bare sidde og hygge sig med et spil eller en bog.

Du lærer at lære

I projektarbejde bliver eleverne bevidste om og tilegner sig metoder til at opsøge og bearbejde viden. De lærer desuden at anvende kendt viden på en ny måde og tænke og handle i alternative retninger.

Dertil lærer de at formidle den tilegnede viden, så andre også får glæde af deres tanker, undersøgelser, arbejde og produkter.

Gennem projektarbejde motiveres eleverne til at være selvstændigt tænkende og nytænkende i processen med at løse en given problemstilling, der optager dem.


Elevråd

På Oure Friskole har vi et stærkt elevråd. Det er her forslag fra fællesmøder og generelt trivsel vendes. Det er her eleverne virkelig kan få indflydelse på skolens dagligdag.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark