tilbage

Værdigrundlag

Skolen bygger på det Grundtvig/Koldske skolesyn.

Skolen henvender sig til hjem, der mener at skolen bør være andet og mere end det sted, hvor man lærer at læse, regne og skrive.

Bag friskolens arbejde ligger dyb respekt for det enkelte menneskes værd og frihed. Denne respekt for børnenes frihed og særegenhed indenfor fællesskabets rammer, sammen med skolens begrænsede elevtal og beskyttede miljø skaber rammerne for Oure Friskole.

Når man melder sit barn ind i skolen bliver man en del af et forpligtende fællesskab. Dette fællesskab mellem forældre, lærere og leder danner ramme for børnenes undervisning og udvikling.

En afgørende betingelse for at fællesskabet kan virkeliggøres er, at forældrene og medarbejdere er villige til at engagere sig i skolens liv. Det er vigtigt at børnene ved, at deres forældre har sagt JA til skolen. Det nære og tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem er det fundament, som hele skolearbejdet hviler på.

Det vi vil er en børneskole, som udvikler børnenes evner i en bred forstand (de boglige, de kropslige og de musiske), som gennem den frie, mundtlige fortælling nærer deres fantasi og forestillingsevne, som gennem eventyr, sagn, myter, bibelhistorie, historie, litteratur, og poesi udvikler en vis historisk bevidsthed, menneskelig ansvarlighed og anstændighed, respekt for sig selv og andre.

Det vi vil er en skole, som afspejler livets mangfoldighed, giver nysgerrighed, bruger tid til samtale og forklaring og forsøger at skabe sammenhæng mellem vidensområder snarere end isolerede færdigheder og formelle rutiner.

Det vi vil er en skole, hvor det drejer sig mere om at blive glad for at læse – end det at lære det i en vældig fart.

Det drejer sig mere om at kende til talstørrelser og deres sammenhæng med virkeligheden – end at kunne tabellerne udenad.

Det drejer sig om, at finde glæde ved at udtrykke sig skriftligt – for at udvikle evnen til at gøre det.

Det drejer sig lige så meget om fantasi og oplevelse, guder og helte, godt og ondt, som om tekster og årstal.

Det er skolens mål at give vores elever en faglig og en menneskelig ballast så de er bedst muligt rustet til at deltage aktivt i de udfordringer, som de møder fremover.

Vores skole ligger imellem Nyborg og Svendborg på Sydfyn, Danmark