Skolens vedtægter er senest ændret ved den ekstraordinære generalforsamling d. 15. december 2020.

Se tillige ordinære og ekstraordinære generalforsamlingsreferater på hjemmesiden.

Oure Friskole vedtægter 01-10-2020