Det STORE hvorfor

Vi starter med HVORFOR og lader det forankre i vores fælles bevidsthed!

På Oure Friskole starter vi med HVORFOR og lader det forankre i vores fælles bevidsthed! Vi tror nemlig på, at hvis man ved HVORFOR man er til, HVORFOR man skal gøre som man skal gøre og HVORFOR man skal lære, så er man meget mere modtagelig for hvad der må komme!

For os er det vigtigt, at vi danner hinanden til at kunne forstå de bagvedliggende intentioner. Vi tror på, at vores børn og unge skal bevidstgøres om deres færden. Vi skal ikke bare gå rundt og reagere samt konsumere. Vi skal observere, vurdere og handle. 

I daglig tales siges der at den der aldrig fejler aldrig har prøvet. Hvis man aldrig har prøvet, så har man ikke taget stilling til sig selv. Derfor opfordre vi hinanden til at prøve og ikke være bange for at FEJLE. Faktisk fejre vi fejlene på Oure Friskole. 

Vores børn og unge skal kunne gå ud i verden med sig selv forrest og tro på sig selv. 

På Oure Friskole styrker vi børn og unges indre kompas, så de kan navigere i en kompleks verden.

IMG_5325

De STORE spørgsmål og livslyst!

På Oure Friskole er vi hele tiden på vej som mennesker. Vi åbner verden for barnet og øger bevidstheden om alt det skønne tilværelsen rummer!

Derfor er der på Oure Friskole plads til at fordybe sig i livets hele STORE spørgsmål. 

Vi opliver vores børn – og unge til at gå ind i opgaven med glæde og livslyst. 

Vi lærer hinanden at være tilstede i nuet og vi lærer hinanden glæden ved at gøre sig umage.

Når man forlader hjemmet og familien på Oure Friskole ved man, at man ikke behøver blive til noget, man skal blot indse, hvem man er.  

Derved står vi på Oure Friskole på skuldrene af giganter som Grundtvig, Kold, Kierkegaard og Løgstrup.