Nyttig forældreinfo

Der er meget nyt, når man som forældre enten står overfor at begynde skolerejsen eller hvis man har gennemgået et skoleskift.

På Oure Friskole vil vi gerne hjælpe hinanden med at jeres familie trives og lykkes undervejs. 

Nedenfor finder du relevant viden, som gerne skulle være med at danne et overblik over friskolelivet som forældre. Kontakt os gerne, hvis vi kan forbedre noget.

Vores årskalender

Åben PDF

Ferier og fridage er rart at få skrevet i kalenderen fra skoleårets start. Oure friskole følger Svendborg Kommunes skoleferieplan, som du kan orienterer dig på hér: 

Svendborg Kommunes skoleferieplan

 

Forældremøder bliver afholdt i slutningen af august måned.

Det er vigtigt at sætte tid af som forældre til at deltage, fordi det bl.a. er hér klasselæreren informerer om tankerne for årets lejrskole-tur og andre skolearrangementer. Og det er også på dette møde at forældrene indbyrdes diskuterer hvordan vi gør i forhold til fødselsdage og gaver samt finder en forældrerespræsentant m.m.

Herudover er der nogle faste tradtioner i løbet af året, som planlægges på forældremødet fx

- forældrene til børn i Frøene står for at bage årets fastelavnsboller til hele skolen i februar

- forældrene i Spirerne sørger for boller til alle på årets første skoledag i august

- forældrene i Blomsterne mødes og laver risengrød til hele skolen til vores årlige jule-klippe dag

 

Pædagogisk dag gentager vi hvert år i slutningen af november. På denne dag overtager forældre og bedsteforældre ansvaret for alle vores børn, og skaber en ramme fuld af hygge og julestemning! Imens mødes lærerteamet og bestyrelsen for at vende vigtige emner fx omkring skolens værdier, nye veje vi vil følge m.m.

 

Skolefotos bruges på skoleintra og til oversigter til vikarer mv. Hvert år bliver alle klasser, elever og ansatte fotograferet. Eleverne får en bestillingsseddel med fra fotografen før denne kommer på besøg. Det er helt frivilligt at købe fotos.

 

Skole/hjem samtaler er en god måde at I som forældre mødes med jeres barns klasselærer. Denne dag skaber vi rum til at mødes sammen og tale om det store og det små i skolehverdagen, derfor må jeres barn meget gerne være en del af samtalen. Mødet foregår på skolen i klasselokalet, og klasselæreren sender en oversigt ud, i ugen op til møderne, med mulige tidspunkter, som man kan melde sig på. I er som familie altid velkommen til at snakke med både klasselæreren og jeres barns andre lærere løbende.

 

Forældreintra er endnu en ny del af skolerejsen, som er vigtig at få sat sig ind i som forældre.

På Oure Friskole benytter vi Viggo, som skoleintra. Du kan downloade Viggo som en app til din telefon og løbende holde dig orienteret der. Den fungere både på iPhones og Android. Du kan også vælge at tilgå forældreintra via din computer. Du finder en vejledning til at komme i gang med Viggo lige hér: 

LINK Kom igang med VIGGO

IT-udstyr bruger vi indimellem i timerne. For Frøenes vedkommende er det først efter vinterferien, at de får brug for at have en tablet med til bl.a. at lave deres egne bøger i dansk timerne. Hvis man ikke har en tablet, kan man låne en computer af skolen. 

Godt at vide om IT-udstyr

Spirerne bruger også tablet i undervisning, hvor det giver mening. Vores lærerteam inddrager IT som færdighedssupplement og vil give besked i forvejen, når det forventes at man har en tablet eller computer med til undervisningen. 

Blomsterne skriver opgaver, finder informationer m.m. på deres computere.

Du kan læse mere om vores mobil- og skærmpolitik lige hér:

Mobil- og skærmpolitik

 

Klasseskemaer for dette skoleår finder du hér:

Frøene

"Bemærk at 3. klasse fortsat deltager i svømning fredag eftermiddag hvorfor følgende ændringer gør sig gældende:

- Mandag i 2. lektion har 3. årgang engelsk sammen med Spirerne og Rasmus.

- Onsdag i 5. lektion har 3. årgang dansk med Annette og Spirerne (og derfor fri kl. 13.15)"

Link til PDF

Spirerne

Link til PDF

Blomsterne

Link til PDF