Bag om bestyrelsesarbejdet

I rollen som bestyrelsesmedlem er du med til at varetage funktionen som skolens øverste ledelse. 

I indeværende år er der afholdt ca. 1 møde om måneden a 2 timers varighed. Udover bestyrelsesmedlemmerne deltager skoleleder og 1 lærerrepræsentant i møderne.

Som bestyrelsesmedlem har du direkte indflydelse på skolens drift, med fokus på elevgruppen som helhed og medarbejdernes rammer og vilkår. Skolens daglige ledelse varetages af Rasmus, men ansættelser og rigtig mange andre beslutninger går altid gennem bestyrelsen.

En god bestyrelse består af engagerede forældre, som med hver deres kompetencer træder ud af forældrerollen og bidrager overordnet til skolens fælles bedste, altid i tæt samarbejde med ledelsen, medarbejderne og den øvrige forældregruppe.

Dialog og engagement er vigtige nøgleord i bestyrelsesarbejdet. Der er altid god vejledning at hente hos Dansk Friskoleforening, hvor vi også deltager i deres bestyrelseskurser, som bl.a. henvender sig til nybegyndere i bestyrelesarbejdet. Vi står sammen og løfter ledelsesopgaven i fællesskab. 

De 5 medlemmer i bestyrelsen vælges for 2 år. Hvert andet år er der 3 plader på valg og det andet år er der kun 2 på valg. Hvert år vælges der desuden 2 suppleanter, som sidder for 1 år af gangen, med ret til at deltage i alle bestyrelsesmøder. 
Lige efter generalforsamlingen er afsluttet afholdes der et kort konstitueringsmøde for den nye bestyrelse, såfremt alle medlemmer er til stede. På dette møde for du udleveret skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden samt underskriver en tavshedserklæring ifm. bestyrelsesarbejdet.

Før hvert bestyrelsesmøde udsender forpersonen en dagsorden for næste bestyrelsesmøde med de punkter der skal diskuteres på næste møde.

 

Friskolerne.dk har udarbejdet en ganske kort og meget nyttig oversigt over bestyrelsen arbejde, ansvar og pligter.

Du finder oversigten hér: 

Værktøjer til bestyrelsesarbejdet