Dagens gang

På Oure Friskole sigter vi efter at lægge den teoretiske undervisning i dansk, matematik og naturfag, i de første timer af skoledagen, hvor hjernen er skarpest. Senere på dagen har kroppen brug for at komme mere i spil, og derfor indretter vi så vidt muligt skemaene således at man har krea, håndværk/design, idræt og musik i timerne om eftermiddagen.

Herudover prioriterer vi højt, at klasselæreren har den første time med eleverne. På denne måde er der god mulighed for at møde ind til en tryg relation, og for jer som forældre til at få en kort snak, hvis I har brug for det inden dagen begynder.

Den praktiske planlægning kan variere lidt, men nedenstående giver et indblik i hverdagens overordnede struktur på Oure Friskole:

06.30 – 08.00: Morgenåbent i SFO´en
08.00 – 08.30: Skoledagen starter med morgensamling
08.30 – 10.00: Timer
10.00 – 10.30: Kalder vi for ´10-pausen´
10.30 – 12.00: Timer
12.00 – 12.30: Det store frikvarter
12.30 – 14.00: Timer
14.00 – 14.45: Timer

 

Særligt for Frøklassen og FørSkole børn:

12.00: Skoledagen slutter for Frøklassen (0.-2. Klasse samt Førskole)
12.00: SFO´en åbner
16.30: SFO´en lukker (fredag 15.30)