Hverdagen

På Oure Friskole holder vi af hverdagen. Vi holder af hverdagens stilhed, larm, genkendelighed og variation. Vi holder af ritualerne og af gøremålene. Vi holder af euforien, magien og energien. Vi holder af hverdagens krav, forventninger og forudsætninger.
Vi holder af krammene og kærligheden. 

På Oure Friskole holder vi stinkende meget af hverdagen!

Genkendelighed og variation

Vores hverdag er skruet sådan sammen, at vi hver især har de mest optimale rammer til at vokse i. 

På Oure friskole er hverdagen fuld af genkendelighed, så vi kan finde roen til fordybelse.

Når vi glemmer, at vi lærer ja så lærer vi! 

Hver dag møder alle ind til stille musik, hyggelig stemning og high fives i store Aula. Vi går vores daglige morgentur, hvor vi lige får snakket os ind på hinanden.
Derefter har vi sang.


Ude – skole og open source.

Vi bestræber os på at komme ud af huset eller få besøg, så meget som muligt!
Vores ture/besøg knytter sig ofte til det tværfaglige forløb, der er i gang.