Hverdagen

På Oure Friskole holder vi af hverdagen. Vi holder af hverdagens stilhed, larm, genkendelighed og variation. Vi holder af ritualerne og af gøremålene. Vi holder af euforien, magien og energien. Vi holder af hverdagens krav, forventninger og forudsætninger.
Vi holder af krammene og kærligheden. 

På Oure Friskole holder vi stinkende meget af hverdagen!

Genkendelighed og variation

Vores hverdag er skruet sådan sammen, at vi hver især har de mest optimale rammer til at vokse i. 

På Oure friskole er hverdagen fuld af genkendelighed, så vi kan finde roen til fordybelse.

Når vi glemmer, at vi lærer ja så lærer vi! 

Hver dag møder alle ind til stille musik, hyggelig stemning og high fives i store Aula. Vi går vores daglige morgentur, hvor vi lige får snakket os ind på hinanden.
Derefter har vi sang.

Herefter er dagen bygget op i to blokke. Læs mere om dette under UNDERVISNING

Ude – skole og open source.

Vi bestræber os på at komme ud af huset eller få besøg, så meget som muligt!
Vi vil ud og sanse og erfare. Vores ture/besøg knytter sig ofte til det tværfaglige forløb, der er i gang.   

På Oure Friskole har vi før middag fælles bevægelse. Her arrangerer de STORE faglige spil, lege og aktiviteter for de mindre børn.

Hver uge starter og slutter med et brag!  

Mandag er en herlig dag på Oure Friskole.
Her arbejder vi nemlig med vores helt særlige innovative læringsforløb OF I VERDEN.

Fredag drysser vi ekstra magi henover dagen, vi kalder det fælleskabs fredag.

Nedenstående kan I se en model af hvordan vores hverdag er bygget op. Modellen er et udtryk for det pædagogiske fundament som de enkelte gruppers skemaer tag udgangspunkt i:

Vi har denne struktur da dette understøtter vores vision og menneske – samt læringsyn. Læs mere om de forskellige fag/blokke under undervisning