Bliv fagligt og socialt klar til livet

På Oure Friskole går man i Blomsterne (6.-9. klasse), når man er ved at nå slutningen af sin skolerejse.

Man er vokset fra et lille Frø til en spire – og nu skal man til at folde sig ud som blomst!

Tiden som blomsterelev er dér hvor vi begynder at have forventninger til eleverne - ikke kun fagligt, men også at de er klar til at tage et ansvar, både for dem selv, deres egen læringsproces og for deres medmennesker. Disse år er præget af stor selvstændighed og behovet for at definere hvem man er. Det er ikke længere nok at spejle sig i sine nærmeste, og dét at være teenager er en omfattende proces. Derfor har vores lærerteam særligt fokus på  dette, når de hjælper og guider eleverne i deres dannelsesproces. Hos os handler denne periode især om, at man har lov til at være sig selv og at vi har tillid til dem.

 

Vi oplever, at elever der skifter skole til Oure Friskole, opdager dette som noget af det første. Hér hos os handler det ikke om at gå i det ´rigtige´ tøj, eller være på en bestemt måde for at passe ind. Det handler om dén man er, og dén person man gerne vil være - både fagligt og som menneske.

 

For os er god skole et sted, hvor eleverne fortsat oplever tryghed i hverdagen. Og det er mere sjældent end man tror. Vi oplever unge, som tidligere har mistrives i deres skoleliv, som begynder at blomstre, fordi ´alle kender alle´ hér på vores lille friskole og dét skaber tryghed. Ud af den tryghed, vokser trivsel og så kommer der fart på læringen!

 

Hverdagen begynder

Noget af det første, vi gør i starten af et nyt skoleår, er at være sammen. Meget er sket hen over sommerferien, og der skal være tid til at lande i hverdagen igen, stille og roligt. De første dage er man derfor sammen med sine klassekammerater og sin klasselærer.

Hverdagen hos blomsterne begynder kl. 8:00 og de fleste dage har man fri mellem kl. 14.00 og 14.45. Som blomster-elev har man selv ansvaret for at gå til morgensamling, når man møder ind om morgenen.

Vores morgensamling er en central del af vores friskoleliv. Hér deltager alle elever, og alle får således set hinanden og sagt godmorgen. Hver morgen synger vi, og der er altid mulighed for at fortælle om stort og småt. Her er plads til at være sig selv i det store fællesskab. Det er også til vores morgensamling, at vi fejrer fødselsdage og har indslag af forskellige slags. Lærerteamet fortæller om særlige arrangementer eller kommende emne uger.

 

Undervisningen - Først trives vi, så lærer vi!

Hos os går trivsel og fællesskab hånd i hånd. Derfor vil jeres barn fortsat opleve klassefællesskaber på tværs af aldre og i samlæste klasser.

For os betyder dét at gå i en samlæst klasse, at de unge får en hverdag, hvor vi holder fast i, at man gerne må være den man er – også fagligt. Man må udvikle sig i sit eget tempo og man får en hverdag med nye relationer at vokse sammen med! På vores friskole er det naturligt at have venner på tværs af klassetrin og årgange.

 

Undervisningen hos os står mål med det der undervises i i folkeskolen, og afgangseksamen er den samme hos os, som på en almindelig folkeskole. Vi følger fælles faglige mål og læringsplaner for hvert enkelt klassetrin.

 

Som udgangspunkt vil man som blomster-elev modtage teoretisk undervisning først på dagen, derfor ligger fag som dansk, matematik, sprog og naturfag så tidligt som muligt, for det er hér hjernen er skarpest!

Senere på dagen, har kroppen brug for at komme mere i spil, og derfor sigter vi mod at indrette skemaene, således at man har kulturfag, idræt, håndværk/design og musik, i timerne om eftermiddagen.

 

Perspektivering mellem fagene er en fast del af undervisningen i udskolingen. At analysere, opdage sammenhænge, at kunne argumentere og lytte bliver øvet. Det er i disse år, at vores lærerteam støtter vores unge elever med at tage ansvar for sig selv og opfordrer dem til at kaste sig selv ind i deres egen læringsproces. Og det er også i denne del af deres skoletid at lektier bliver en del af deres skoleliv.

 

Karakterer / prøver

Undervisningen i vores udskolingsklasse overholder de lovgivningsmæssige krav og betingelser der gælder for friskoler, bl.a. om at stå mål med folkeskolens faglige niveau.

For 7.- og 8. klasses vedkommende fortsætter vi med at evaluere med eleverne løbende gennem deres skoleår. De bliver også spurgt om de er interessede i at få en karakter efter en endt opgave. Således giver vi dem medindflydelse på deres egen skolegang. Dog er det lovpligtig i 8. Klasse, at de skal have en årskarakter i håndværk/design.

 

Både i 8. og 9. klasse er der terminsprøver. Vi gør fortsat ikke brug af nationale tests.

Som 9. klasses elev modtager man en standpunktskarakter omkring 1. november samt eksamensbevis inklusiv årskaraktererne ved dimissionsfesten.

 

Nye fag

Vi har som friskole, muligheden for selv at skabe vores egne fag, og dét udnytter vi bl.a. ved at sammensætte flere fag, så de opleves mere meningsfyldte.

Når man er rykket op i blomsterklassen, kommer der også nye fag på skemaet. Man skal nu have timer i:

  • Håndværk og design
  • Kulturfag bliver nu en sammensætning af samfundsfag, religion og historie
  • Naturfag ændrer sig til at indeholde biologi, fysik/kemi og geografi
  • Idrætsteori er et fag man én gang ugentligt og knytter sig til faget idræt.

 

IT og mobiltelefoner

Når man starter i blomsterklassen, forventer vi, at man dagligt har egen pc med i skole, og at den er opladt og klar til brug. Det er nu, vi forbereder eleverne på at kunne bruge teknologi i lærings situationer samt klargøre dem til at skulle tage deres skriftlige eksamner digitalt i 9. Klasse.

 

De fleste af eleverne har også en mobiltelefon. Hos os afleverer man sin mobil i en kasse hver morgen, og man får den igen, når skoledagen slutter med mindre andet er aftalt med elevens forældre. Dette gælder for alle skolens elever.

Vi tror på, at for at trives sammen, må vi se hinanden i øjnene, og skabe plads og rum til fælleskab imens vi er i skole. Vores lærerteam oplever, at hvis mobiltelefonerne ikke bliver samlet ind, så skal de kæmpe med de sociale medier om de unges opmærksomhed. Til gengæld ser vi unge mennesker som griner sammen, spiller bold i pauserne, går ture eller sidder udenfor og taler sammen. Det er fedt at opleve og vi tror på at dét kan mere end behovet for at have en mobiltelefonen i lommen.

 

Frikvarter og 'Jollen'

På Oure friskole har vi to store frikvarterer i løbet af skoledagen. Som udgangspunkt er eleverne udenfor i begge disse pauser. Oftest er det boldspil, gåture og hyggesnak der trækker i blomsterne, og der er rig mulighed for dette på vores store matrikel. Der er en gårdvagt til stede i begge de store pauser.

 

I dén ene af de to pauser, åbner og afvikler vores blomster-elever, skolens bod. Den kalder vi for 'Jollen'. Blomsterne sørger selv for planlægning, indkøb, budget og markedsføring. Der er altid hjælp at hente, men som udgangspunkt har vi tillid til at de selv tager ansvaret. Alt overskuddet fra 'Jollen' går til blomsterne selv og deres årlige fælles arrangement.

Herudover har lærerne frit spil til at give små pauser i løbet af dagen, både indivuelt og i hold - det kalder vi en '5- minutters'. 

 

Særlige uger

At træde ud af skolehverdagen og ind i uger med fordybelse, giver muligheder for at udforske nye sider af sig selv og hinanden.

I blomsterne har man 4 emneuger i løbet af et skoleår.

 

Den første er vores traditionsrige Høst-uge i oktober. Til morgensamlingerne øver alle eleverne sange, der markerer efterårets komme. Skoleskemaet bliver byttet ud med dags-værksteder, hvor eleverne skiftes til at bage, sylte, presse æbler, forberede underholdning og udsmykke skolen fx med græskarudskæringer og kreativt pynt. Vi slutter ugen af, torsdag eftermiddag, hvor både elever, søskende, forældre, bedsteforældre og lærere mødes i vores aula for at nyde elevernes lækre kager, synge høst-sange og opleve udsmykningen af skolen. Vi slutter høstugen, og dagen, med en dejlig omgang fællesspisning.

Dagen efter er det sidste dag før efterårsferien og vi holder Motions-dag! Her udfordrer vi os selv fysisk med løb, inden vi krammer på gensyn efter ferien!

 

Den anden emneuge ligger op til jul. Juleemne ugen kan stikke i alle retninger og det er er klasselæreren, som sætter rammen.

 

I løbet af foråret kommer vi omkring seksualitet, krop og grænser i uge 6, hvor vi arbejder med materialer fra Sex & Samfund.

 

Årets sidste emneuge er teaterugen! Der bliver skrevet manuskript, øvet replikker, sammensat kostumer og forberedt musikspil og kulisser. Det hele munder ud i en sjov og spændende teateraften for hele skolefælleskabet!

 

UU- vejledning

I løbet af skoleåret besøger 8. Klasse ungdomsuddannelserne. Eleven forberedes således på valget af ungdomsuddannelse efter 8.- 9. eller 10. klasse ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v.    Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med den unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge vil påbegynde.

Alle 15-17- årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge gennemfører en uddannelse. UU-centret er desuden forpligtet til at kontakte alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

For tiden er Peder Binderup Larsen vores UU-vejleder, og han kan nås på

tlf. nr. 30174521

Email: peder.larsen@svendborg.dk

 

Erhvervspraktik

Erhvervspraktikken tilbydes til eleverne i 8. Klasse.

Her skal eleverne ud og mærke, hvordan det er at være på en rigtig arbejdsplads. De indgår på arbejdspladsen og forhåbentlig kommer de tilbage til skolen og er blevet klogere på hvad de vil, når de skal til at vælge uddannelse.  Eleverne har selv ansvaret for at finde ud af, hvor de vil hen, skrive en ansøgning og gå til samtale med virksomheden. Så hjælper vi selvfølgelig der, hvor der er brug for hjælp. 

 

Lejrskole

Lejrskolen er hos os altid en dejlig måde at blive rystet sammen på som klasse, og skabe nye fælles minder. Derfor ligger den i starten af skoleåret. Vi skifter mellem, at bytte skole med en anden friskole ét år, hvor vi er hele skolen afsted sammen, til at man hvert andet år er på lejrskole med de andre fra ens klasse.

 

For blomster eleverne giver lejrskolen anledning til at udforske kultur og dannelse. Blomsterne begiver sig gerne lidt længere væk på deres lejrskole. De har bl.a. været en uge i København, hvor den stod på politik og rundtur på Christiansborg i anledningen af Folketingsvalget dét år samt et smut ud og sejle med vikingeskibe i Roskilde.

Lejrskoleturerne giver en fantastisk sammenhængskraft I klassen og styrker fællesskabet. Vi ser de unge “vokse” med opgaven og opdage nye sider af sig selv, af venskaber og af friskolefællesskabet! 

 

Demokratisk dannelse

Dialog og kommunikation i en hensynsfuld tone og i et trygt fællesskab, mener vi bidrager positivt til elevens identitetsdannelse.

Vi oplever, i denne fase af deres skolerejse, elever som har mod på at sætte sjove projekter i verden, foreslå nye ideer og tage ansvar. Dette ser vi også i vores elevråd, hvor én fra både 7.-, 8.- og 9. Klasse bliver valgt ind som repræsentant. Blomster-eleverne er spidserne i elevrådet. De har lært at det er deres skole, og de har mod på at ytre deres meninger og gå til lærerne eller skoleleder, hvis der er ting de vil have ændret. Elevrådet mødes ca. 4 gange årligt i skoletiden og har til formål, på demokratisk vis, at skabe aktiviteter/indslag, som er til gavn for det store skolefællesskabet. 

 

Tillid og selvstændighed

Som blomsterelev er man oftest temmelig selvkørende. Tilliden til dem skal være i top og vi sigter mod at give eleverne det ansvar de kan løfte. Dette ser vi ofte frugten af, når vi tager på lejrskole. Her tager eleverne selv ansvaret for at handle ind og få vasket op. Der er ikke noget `det gider vi ikke`- og det er en tur, hvor de selv har medbestemmelse og indflydelse.

På Oure friskole vælger vi bevidst at have tillid til eleverne i hverdagen. Frihed under ansvar praktiserer vi dagligt ved at møde elevers idéer med åbenhed og støtte. Hos os er døren, både til skoleleder og lærerværelset, åben.

 

Terminsprøver

Terminsprøver foregår på skolen. De afvikles digitalt på egen pc. Terminsprøverne strækker sig over ca. 2 uger og bliver kun rettet af faglæren, ikke en censor.

8.- og 9.klasse modtager deres karakterer senest i januar.

 

Afgangseksamen

Det er kun 9. Klasse som går til afgangseksamen. Man får som 9. klasseselev læseferie omkring 1. maj og frem. De skriftlige eksamener afholdes i maj imens eleven har læseferie.

Ifølge grundskoleloven går eleven til skriftlig og mundtlig eksamen i

  • dansk
  • engelsk

samt trækker et eksamens fag i både naturfaglig og humanistisk blok.

Eleven har ca. en uge til at forberede sig til hver eksamen og til at læse pensum op. Man er meget velkommen på skolen i sin læseferie. Vi opfordrer vores unge til at tage ansvar for deres egen læring og forberedelse i denne tid. De har altid mulighed for at tage kontakt til deres lærer med spørgsmål eller for at afprøve deres egen viden inden eksamen.

6.-, 7.- og 8.klasse fortsætter med at have almindelig skema efter at 9. klasse eleverne har fået læseferie. Årsplanen er fra lærerteamets side afviklet og derfor får eleverne nu medbestemmelse og indflydelse på undervisningen frem mod sommerferien.

 

Sidste skoledag

Hos os er sidste skoledag i 9. Klasse lige så vigtig at fejre, som første skoledag! Et stort kapitel slutter og et nyt skal til at begynde. Det er tradition at afgangsklassen inviterer personalegruppen til morgenmad efterfulgt af vandkamp, fodboldkampe og lege for de andre elever! Måske er der udklædning og karameller og måske smutter man en tur i Christiansminde efter at skoledagen er forbi….

 

Dimissionsfest

Et par dage inden sommerferie, efter at alle eksamerne er veloverståede, har vi tradition for, at vores skoleleder inviterer afgangsklassen med familier til jordbærtærte og cider på skolen. Skolelederen holder tale, og de unge laver måske et indslag. De længeventede eksamensbeviser bliver delt ud og vi krammer held og lykke!

 

Godt at vide…

  • Man har selv ansvar for at anskaffe en iPad/computer til undervisningen. Du finder en liste over anbefalinger vedr. It-udstyr hér 
  • Det er stadig vigtigt at møde op til forældremødet i august og få en dialog med de andre forældre og lærerteamet. På den måde sørger du for at I er opdateret omkring det kommende skoleår.
  • Skolen inviterer derudover, en gang om året, til skole/hjem samtale i november måned. Dette er oftest en snak om det faglige standpunkt, samt trivslen på skolen.
  • På Oure Friskole oplever vi en ungdomskultur, der ikke er præget af rygning og alkohol. Men vi er altid meget opmærksomme på hvad der rører sig i elevgruppen. Og også her er det den samme nære og tillidsfulde tilgang vi har til eleverne til hverdag som går igen. Vores udgangspunkt er at vi er ærlige og kan stole på hinanden.

 

Vi håber at de børn, der bevæger sig gennem skolerejsen på Oure Friskole både vil få en følelse af fællesskabets kraft, en solid faglig ballast at bygge videre på samt et sind der møder sine medmennesker fordomsfrit og nysgerrigt.

 

Det er vores ønske at vores elever går herfra med den viden, at man ikke skal være 'noget' for at være nogen - man skal blot indse, hvem man er.