Vi planter frø

På Oure Friskole går man i Frøklassen, fra man begynder sin skolerejse til og med 3. Klasse.

God skole er for os, et sted, hvor vores elever føler sig trygge. Det er helt afgørende for trivsel og læring, at hverdagen i skolen opleves tryg for det lille frø. Derfor er netop trygheden vores største fokusområde gennem hele barnets skolerejse, men især i indskolingen, hvor alt er nyt.

 

I de første skoleår på Oure Friskole vil jeres barn opleve genkendelighed. Barnets klasselærer vil være den lærer, som klassen har i første time hver dag. På den måde sørger vi for at man møder ind til en tryg relation om morgenen. Man har et fast klasselokale, og en fast garderobeplads til sine ting. Herudover har man som forældre også en genkendelig rutine når man afleverer sit barn, og der er altid mulighed for at veksle et ord med læreren, hvis der er små beskeder, der lige må deles.

 

Skolerejsen begynder!

De første dage efter sommerferien er man sammen med sin klasselærer. Disse dage er der fokus på at lande i skolen – stille og roligt. Alle får tid til at fortælle om feriens oplevelser, man tegner tegninger og får nye pladser, og sidemakkere. Herudover har vi tradition for at hele skolen sammen tager på tur ud i det fri fx cykler vi til stranden eller hygger med en båldag!

Hverdagen i Frøklassen begynder kl. 8:00 og de fleste dage har Frøene fri kl. 12. Vi venter på hinanden i vores klasselokale om morgenen, og går sammen til morgensamling i skolens aula med alle de andre elever.

Vores morgensamling er en central del af vores friskoleliv. Hér får alle set hinanden og sagt godmorgen. Hver morgen synger vi sange, og der er altid mulighed for at fortælle om stort og småt. Morgensamlingen er et trygt sted at være i for alle, og Frøene plejer at dele ivrigt ud af historier fra eget liv om legeaftaler, oplevelser og andet som har sat spor. Her er der plads til at være sig selv i det store fællesskab.

Lærerteamet fortæller om særlige arrangementer eller kommende emneuger. Vi har særlige traditioner året igennem fx vores tænding af adventslys, sang og højtlæsning i december. Til påske er det en radition, at eleverne laver gækkebreve til lærerne, som de voksne så skal prøve at gætte - hvis man da ikke kommer til at røbe sig selv af bare spænding!

Det er også til vores morgensamling, at vi fejrer fødselsdage og har indslag af forskellige slags.

Efter morgensamling kan klasselæreren fx foreslå at man går en fælles morgentur. Så får man en gå-makker og starter dagen med at få bevæget kroppen.

 

Undervisningen – først så trives vi, og så lærer vi!

Vi lægger stor vægt på at alle kender alle på skolen, fordi vi ved, at det skaber tryghed, og ud af tryghed kommer trivsel – og så blomstrer læringen!                                                               

Undervisningen hos os står mål med det der undervises i i folkeskolen. Vi følger fælles faglige mål og læringsplaner for hvert enkelt klassetrin. Jeres barn vil gå i en tryg og lille klasse, hvor vi prioriterer samlæsning af klassetrinene.  Erfaringerne viser, hvor trygt og rart det er for barnet at kunne udvikle sine faglige og sociale kompetencer i sit eget tempo, og ikke i det tempo ens dåbsattest dikterer.

Vores lærerteam er nærværende i jeres barns læringsproces og skaber undervisning, der løfter børnene fra dér hvor de er, så de trygt kan udvikle sig.

 

Nationale test

… bruger vi ikke på Oure Friskole. Vi kender vores børn fordi vi bevidst har valgt at være en lille skole. Vores lærerteam har hele tiden øje for hvert barns rejse, deres trivsel og faglige udvikling hvilket gør, at vi har en bevidsthed om, hvad de hver især har brug for. Hvis vi fx kan se, at eleven oplever udfordringer i læsning i 4. klasse, så bliver de ordblindetestet af en af kommunens bedste speciallærere, som vi har siddende in-house, og derefter bliver der lagt en klar plan i samspil med jer forældre.

Først i 8.-9.klasse begynder vi at tale om og give karakterer.

Jeres barns lærere evaluerer løbende med børnene omkring deres opgaver eller fremlæggelser.

Vi opfordrer hele tiden til dialog, både mellem jeres barn og lærer, men også mellem jer som forældre og skolen. Samarbejde omkring jeres barn er noget vi vægter højt, og som vi tilstræber os på at skabe i hverdagen.

Skole/hjem samtaler afholder vi én gang årligt, hvor lærerteamet fokuserer på jeres barns kompetencer og styrker, både fagligt og socialt.

 

Nye fag

Mange børn har hørt om, at man i skolen lære at læse, skrive og regne. Udover dansk og matematik, vil deres skole hverdag også indeholde:

  • idrætstimer
  • engelsk
  • naturfag
  • musik
  • kulturfag, som er vores eget fag på Oure Friskole. Når man er Frø handler kulturfaget om sammenhængen mellem billedkunst, historie og religion. Vi har valgt at lægge fagene sammen, for at kunne lave projekter, som spreder sig ud og inddrager flere vinkler, for at inspirere til at se sammenhænge i vores hverdag og verden.

 

Tablets og teknologi

På Oure friskole har som udgangspunkt valgt ikke at bruge individuelle skærme i undervisningen, når man går i Frø-klassen. De små Frø løser opgaver med papir og blyant, og indimellem er vi fælles om at se en film på klassens storskærm. Dog har vi et kort forløb, hvor vi i dansk undervisningen arbejder med tablets. Her bruger vi teknologien til at stave, skrive, fotografere og til sidst skabe vores egne bøger, som bliver printet. Vi har ikke noget krav om fra skolens side, at man som elev i Frøene skal medbringe egen tablet. Tværtimod har vi gode erfaringer med at lade elever være fælles om et mindre antal skærme, og hjælpes ad for at løse denne opgave.

Hvis en elev har en mobiltelefon med hjemmefra, afleverer man sin mobil i en kasse hver morgen, og man får den igen, når skoledagen slutter - med mindre andet er aftalt med elevens forældre. For at trives sammen, må vi se hinanden i øjnene og skabe plads og rum til leg og fantasi. Dette gælder for alle skolens elever.

 

Emneuger

At træde ud af skolehverdagen og ind i uger med fordybelse, giver muligheder for at møde hinanden på nye måder, arbejde på tværs af klasser og få nye venner.

Som Frø har man 3 emneuger i løbet af et skoleår. Den første er vores traditionsrige Høstuge i oktober. Til morgensamlingerne i denne uge øver eleverne sange, som markerer efterårets komme. Skoleskemaet bliver byttet ud med dagsværksteder, hvor eleverne skiftes til at bage, sylte, presse æbler, forberede underholdning og udsmykke skolen fx med græskarudskæringer og kreativt pynt. Vi slutter ugen af torsdag eftermiddag, hvor både elever, søskende, forældre, bedsteforældre og lærere mødes i vores aula for at nyde elevernes lækre kager, synge høstsange og opleve udsmykningen af skolen – især dén stemningsfulde tur gennem teaterkælderen er altid et højdepunkt! Vi slutter til sidst høstugen og dagen med en dejlig omgang fællesspisning.

Dagen efter er det sidste dag før efterårsferien og vi holder Motionsdag! Her udfordrer vi os selv med løb og gang, får pulsen op og røde kinder inden vi krammer på gensyn efter ferien!

Den anden emneuge ligger før jul. Her er det op til den enkelte klasselærer at udvælge et emne. Tidligere har vi bl.a. haft et kreativt fokus på julen som højtid, hvor vi skrev vores egen julebog, gav den gas med quiz og julelege og malede kæmpekravlenisser til at pynte skolen op med.

Den sidste emneuge ligger altid i uge 6. Her tager vi emner op omkring krop og grænser og arbejder med materiale fra sex & samfund.  I én emneuge lærte vi f.eks. om en ny del af kroppen hver dag, hvorefter hvert barn modtog et diplom.

 

Anderledes uger

I marts måned summer skolen af teater ånd, når de store klasser øver og laver teaterforestilling.  Og selvfølgelig skal de små Frø også være med, men på deres præmisser! For det kan være svært at sidde stille længe og vente på, at andre øver replikker. I stedet har Frøklassen om et emne, der hænger sammen med den teaterforestilling de store opfører. Astrid Lindgren har bl.a. været omdrejningspunktet for Frøenes uge, da teaterstykket handlede om "Emil fra Lønneberg". Frøene har også selv lavet miniteater eller øvet sange, som de har optrådt med.

 

Lejrskole

Når de små Frø skal på lejrskole for første gang, er det en stor og ny oplevelse! Hvert andet år tager hele skolen afsted sammen og de andre år bliver Frøklassen hjemme i skolens velkendte rammer og udforsker i stedet vores nærmiljø.

Lejrskoleturene giver en fantastisk sammenhængskraft i klassen og styrker fællesskabet. Hvad der først opleves, som en smule utrygt, ender med at blive en dejlig, tryg og sjov erfaring, hvor vi mærker børnene “vokse” og opdage nye sider af sig selv, af venskaber og af friskolefællesskabet! 

 

Frisk luft og frikvarter

Der er to store frikvarterer i løbet af skoledagen. Som udgangspunkt er børnene ude i begge disse pauser. Her er mange legemuligheder på skolens store fælleslegeområde, og der er en gårdvagt til stede i begge pauser. Herudover har lærerne frit spil til at give små pauser i løbet af dagen, både individuelt og i hold - det kalder vi en ´5- minutters´. 

 

Cykel og trafik

Allerede ganske tidligt i skoleforløbet vil vi tage børnene med på cykelture ud i naturen. I de første dage efter sommerferien cykler vi sammen til Elsehoved Strand, som ligger ca. 2 km fra skolen. Cyklen kan også være en del af skolernes årlige motionsdag. Vi vil gerne understøtte den kropslige dannelse, og vise børnene glæden ved at kunne transportere sig selv og udfordre sig selv fysisk. Derfor har vi også et årligt trafikforløb, hvor vi i Frøene tager ´Gåprøven´ sammen!

 

Elevråd

Fra. 3. klasse og op til 9. klasse, vælges der én repræsentant fra hvert klassetrin, til at indgå i skolens elevråd. Elevrådet mødes ca. 4 gange årligt i skoletiden og har til formål, på demokratisk vis, at skabe aktiviteter/indslag, som er til gavn for det store skolefællesskabet. 

 

Og når det lille Frø er klar, så vokser det og fortsætter som en Spire. Hvis man efter sommerferien skal rykke op fra Frø- til Spirerklassen, har vi tradition for at man er sammen med sin nye klasse og klasselærer de sidste dage inden sommerferien. Det er rart og trygt på forhånd at vide, hvad man kan glæde sig til efter sommeren!