Skolefællesskabet – vi skaber skolen!

Som forældre på Oure Friskole er man helt automatisk en del af et fællesskab på omkring 50 familier, 65 børn og unge samt 11 ansatte. 

Som friskoleforældre er både din deltagelse og indflydelse vigtig!

Du er dit barns forældre, som gennem klasseaktiviteter, forældremøder og samarbejde med lærerne, støtter op omkring dit barns skolegang. Og samtidig har du også indflydelse og er medskaber af det bedst mulige skoleliv, vi sammen kan finde på at lave. Det er det ansvar man som familie siger ja til på en FRIskole.

Som forældre på en friskole har du direkte indflydelse på skolens udvikling, frem for på en folkeskole, hvor den øverste ledelse er kommunalbestyrelsen og mange beslutninger tages et andet sted end dér, hvor børnene er. 
Sådan er det ikke, når du har dit barn på Oure Friskole!

Årets gang på Oure Friskole 

Vi har både dejlige tradtioner og plads til spontane aktiviteter - for der er nemlig ikke langt fra tanke til handling på vores friskole!

Vi tror på, at alle mennesker har noget unikt at bidrage med til fællesskabet. Derfor gør vi os umage med at finde så mange relevante måder, så det bliver meningsfyldt for jer som familie, at hjælpe:

Bestyrelsen, der består af 7 forældre, er skolens øverste myndighed. Deres opgave er i samarbejde med ledelsen at lægge de overordnede rammer for skolens drift og fremtidige udviklingsområder. Alle forældre har ret til at stille op til bestyrelsen og bliver på demokratisk vis valgt ind. Bestyrelsen er således ansvarlig for det fælles skoleliv og at vi laver god skole. Hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen, som afholdes i foråret.

Generalforsamlingen, er et ganske særligt og meget vigtigt arrangement at deltage i som Friskole forælder. Den afholdes hvert forår på skolen og består af hele forældre- og skolekredsen. En generalforsamling indholder både en mere formel beretning fra bestyrelsens forperson, fremlæggelse af regnskaber og valg til bestyrelsen, men hvert år der ligeledes god tradition for at skolelederen deler billeder og anekdoter fra skoleåret der er gået. Denne aften er I, som forældre, ligeledes med til at vælge, hvem I ønsker der skal være en del af næste års bestyrelse.  At møde op til generalforsamlingen er således en central og vigtigt del af, at orientere sig om og deltage i skolens fællesskab.

Arbejdsdage foregår tre gange årligt på en lørdag mellem 10 og 15. En tovholder fra bestyrelsen sørger for god planlægning og forberedelse af arbejdsdagen, så alles evner kan komme i spil. Vi kommer godt rundt både ude og inde, og slutter af med et fælles måltid til de oftest 50 deltagende. Det er en god måde at lære nye forældre at kende og alle elever er altid velkomne!

Morgensamling er måden vi alle møder hinanden hver morgen. Vi synger sammen, alt fra Harry Styles til viser fra højskolesangbogen. Der bliver delt stort og småt både fra eleverne selv og lærerne. Som forældre er man ALTID velkommen til at være en del af morgensamlingen. Nogle forældre byder endda ind med små indslag, som violin eller fortællinger.

Forældrerengøring er en vigtig del af vedligeholdet af vores skole. Alle forældre bliver tilmeldt en gruppe, som mødes cirka hver 2. måned for bl.a. at tørre borde af, vaske gulv og vande blomster. Vi hjælper hinanden undervejs og det er sket, at man hygger sig så meget, at gruppen bliver enige om at spise fælles aftensmad.

Grillfesten i august er der, hvor skolefællesskabet mødes første gang i det nye skoleår! Snakken går, børnene leger og gensynsglæden er stor. Eleverne har sammen med deres lærere forberedt underholdning for alle, imens vores store havegriller varmer op til aftensmad. Vi mødes i SFOéns have med tæpper og mad og hygger til solen går ned.

Lejrskolen er hos os altid en dejlig måde at blive rystet sammen på som klasse og skabe nye fælles minder. Derfor ligger den i starten af skoleåret. Vi skifter mellem at bytte skole med en anden friskole ét år, hvor vi er hele skolen afsted sammen, til at man hvert andet år er på lejrskole med de andre fra ens klasse. Hér bliver Frøene fx hjemme på skolen og overnatter her, mens dagene bruges på at tage på tur fx i Den Fynske Landsby eller i Madsby Parken i Fredericia. Vores Spirerklasse tog fx på Ø-hop til Drejø og Skarø, hvor de sov i telte, lavede mad over bål og udforskede ø-livet. Blomsterne begiver sig gerne lidt længere væk på deres lejrskole. De har bl.a. været en uge i København, hvor den stod på politik og rundtur på Christiansborg i anledning af Folketingsvalget samt et smut ud og sejle med vikingeskibe i Roskilde.

Høstugen er endnu en fast tradition på Oure Friskole og én vi alle nyder! Til morgensamlingerne øver vi os alle i at synge sange og viser der markerer efterårets komme. Og skoleskemaet bliver byttet ud med dags-værksteder, hvor eleverne skiftes til at bage, sylte, lave teater og udsmykke skolen fx med græskar udskæringer og blade. Vi slutter ugen af torsdag eftermiddag, hvor både børn, unge, forældre, bedsteforældre og søskende mødes i vores aula for at nyde elevernes lækre kager, synge høst sange og opleve udsmykningen af skolen bl.a. den stemningsfulde tur gennem teaterkælderen. Vi slutter høstugen og dagen med en dejlig omgang fællesspisning.

Motionsdagen er altid den sidste fredag før efterårsferien. Her udfordrer vi os selv med løb og gang. Vi får pulsen op og røde kinder inden vi krammer på gensyn efter ferien!

Klippe-/klistre-dagen i slutningen af november, er dagen hvor forældrene og /eller bedsteforældre står for ´undervisningen`. Ofte er det kreative sysler og julehygge med fælles risengrød, som gør dagen til en fest! Alt imens lærerteamet holder pædagoisk dag.

Juleafslutning er en af vores gamle og hyggelige traditioner i skolefællesskabet. Vi tænder det høje juletræ, nyder at synge i fællesskab og slutter af med varme æbleskiver i skolekøkkenenet!

Teaterugen i marts er altid en fest! Eleverne forbereder kulisser, lærer at spille på instrumenter og øver replikker og dans. Det hele munder ud i en sjov og spændende teateraften for hele skolefælleskabet!

Støtteforeningen Vennerne er en stor del af det sociale fællesskab på skolen. Igennem arrangementer og aktiviteter, støtter de elevernes fællesskab. De bidrager også med større indkøb, der kommer hele skolen til gavn fx et nyt stort gyngestativ. De planlægger vores årlige cykel-sponsorløb, som er noget af en fest med præmier og flødebollekaster! Det er også I Vennerne man som forældre kan bidrage, hvis man fx har lyst til at hjælpe med kaffe, kage eller til fællesspisninger.  

Ad hoc-arbejdsgrupper skabes undervejs, når gode ideer opstår. Nogle gange sætter forældre arbejdsopgaver i gang, som kræver en fælles indsats. Det kan fx være at skabe et insektbed med vilde blomster, opsætning af en nyt udendørs snurretop eller total renovering af lærerværelset. Men det kan også være at bidrage med kørsel til et arrangement udenfor matriklen eller måske bage en portion boller.