Frihed og fællesskab

Som forælder har du FRIHED til at vælge dit barns skoleform.

 

I Danmark er det stadfæstet i grundlovens §76, at der udøves undervisningspligt. Skolegang i folkeskolen skal være gratis. Forældre der vælger skolegang på frie- og private grundskoler skal selv betale skolepenge og staten bidrager med et tilskud (koblingsprocenten) (kilde: Grundlovens paragraf 76)

Undervisningspligten indtræder til august det år, hvor dit barn fylder 6 år. I praksis betyder det, at forældre forpligter sig til at barnet modtager undervisning, men må frit vælge undervisningssted og -form.

 

Du har altså FRIHED til at vælge om dit barn skal undervises derhjemme, gå i en folkeskole (drevet af kommunen) eller gå i en privatskole eller gå på en friskole. Frie- og privatskoler drives begge af den enkelte skoles bestyrelse, ud fra skolens selvvalgte overbevisning og er underlagt den samme lovgivning: (Friskoleloven).

Uanset hvilket undervisningssted og -form dit barn undervises i, skal undervisningen “Stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”

(kilde: Undervisningspligt | Skole og Forældre)

 

Hvad er Friskole så?   

Friskoler er frie i den forstand, at det er skolens forældregruppe, der danner en forening og i fællesskab forpligter sig til at følge skolens egen fælles overbevisning. Friskolens bestyrelse er skolens øverste ledelse og skolen eksisterer kun i kraft af de familier, som støtter op og vælger skolen aktivt til.

Til gengæld har forældregruppen ret, ansvar og frihed til at drive og forme lige præcis den type skole, som de i fællesskab ønsker deres børn skal være en del af. På den årlige generalforsamling vælges der en bestyrelse som, på forældregruppens vegne, varetager skolens overordnede drift og virke.

Bestyrelsen står til ansvar, dels overfor forældregruppen og dels overfor STUK (STyrelsen for Undervisning og Kvalitet - der hører under Børne- og undervisningsministeriet) idet friskolen skal drives økonomisk forsvarligt og imødekomme “stå mål med” kravet jf. Friskoleloven.

Det er skolelederen, som varetager friskolens daglige pædagogiske ledelse og et tæt ansvars- og respektfuldt samarbejde, er naturligvis altafgørende for skolens samlede virke.

 

Vil du vide mere om friskolernes historie?

Se Friskole filmen og læs mere om Hvad er en friskole? på Friskolerne.dk.

FRISKOLERNE er en interesseorganisation for friskoler i hele Danmark. 280 medlemsskoler repræsenterer en bred vifte af livssyn, pædagogik og ideologi.

Oure Friskole er medlem af foreningen. Vi deltager i det årlige Landsmøde, div. kurser, modtager råd og vejledning og er på den måde også med i det store friskole fællesskab.