Drift & Fællesskab

 

Som forældre på en friskole har du direkte indflydelse på skolens udvikling, frem for på en folkeskole, hvor den øverste ledelse er kommunalbestyrelsen og mange beslutninger tages et andet sted end dér, hvor børnene er. 

Sådan er det ikke når du har dit barn på Oure Friskole! 

 

Hér træffes de fleste beslutninger på stedet, samtidig med at vi overholder alle gældende retningslinjer og love ift. friskoler.

 

Vi hviler på to ben

På Oure Friskole mener vi, at bestyrelsens arbejde kræver opmærksomhed på to lige væsentlige områder, for at skabe det bedste friskoleliv for alle skolens parter nemlig: Driften & Fællesskabet.

 

Driften varetager bestyrelsen i tæt samarbejde med skolelederen og skolens ansatte.

Det fælles mål er at sikre en økonomisk sund og en pædagogisk god skole til glæde og gavn for de familier der vælger vores friskole til. Arbejdet med skolens drift hviler på to ligeværdige og livsnødvendige ben:

- Det økonomiske ben; der omhandler balancen mellem skolens indtægter og udgifter.

- Det pædagogiske ben; der omhandler værdisættet og undervisningsmiljøet på skolen.

Det er en forudsætning for skolens sunde og gode drift, at bestyrelsen kontinuerligt har opmærksomhed på begge ben. Når arbejdet går op i en højere enhed, er det muligt at drive en både sund og god friskole. Men bestyrelsens arbejde med Driften er kun virksomt, når det bakkes op af Fællesskabet.

 

Fællesskabet er det FÆLLES ansvar for skolens frie virke.

Det er netop arbejdet med og bidraget fra Fællesskabet, der gør skolens ben stærke og stabile. Friskoler eksisterer kun i kraft af forældregruppens opbakning og deltagelse. 

Ingen forældre => ingen børn => ingen skole! 

 

Bestyrelsens ansvar er derfor at skabe rammer der understøtter skole-, forældre-, og støttekredsens virketrang, så alle involverede på forskellig vis er med til at styrke og stabilisere Driften.

Bestyrelsen er også skolens ansigt udadtil og skal, sammen med Fællesskabet, tiltrække nye familier. Fællesskabet styrkes, når bestyrelsen formår at formidle skolens virke, både internt på skolen og eksternt i lokalmiljøet. 

Når alle involverede parter bakker op, samarbejder og har forståelse for sammenhængen mellem Fællesskabet og Driften er skolens fremtid stærk og stabil.

Sammen danner vi en bæredygtig grundskole, hvor væredygtigheden vokser og friskolemagien blomstrer!

Nuværende bestyrelse

Bestyrelsespost:

  • Forperson: Soffie Benedickte Dreyer Bonde
  • Næstforperson: Ida Haubro 
  • Kasserer: Lau Lindholm Christiansen
  • Sekretær: Steen Møhring Madsen
  • Medlem: Mikkel Jakobsen
  • 1. Suppleant: Signe Grønnemose
  • 2. Suppleant: Peter Nielsen Ingversen
  • 3. Suppleant: Anne Kirstine Wie Schultz

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 3 suppleanter = 8 forældrerepræsentanter i alt og er skolens øverste myndighed. 

Alle forældre har ret til at stille op til bestyrelsen og bliver på demokratisk vis valgt ind. Bestyrelsen er således ansvarlig for det fælles skoleliv og at vi laver god skole. Hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen, som afholdes i foråret.

Kommende mini/1.klasses - forældre, der har indmeldt sit barn i Førskolen, har ret til både at stemme og at stille op på forårets generalforamling. Ønsker du som forældre at stille op, men ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, er det muligt at opstille med en valgvideo eller en præsentation via en anden part. 

Bestyrelsen kan altid kontaktes via mail på: bestyrelse@ourefriskole.dk