Mangler I et lokale til jeres arrangement, så kan vi hjælpe!

 

På Oure Friskole ønsker vi at være en levende skole, hvor der er plads til fællesskaber!

Friskolen er udover at være et uddannelsessted, også en del af forældrenes og lokalsamfundets mulighed for at lave arrangementer, kurser, foredrag mv.

 

Booking 

Forespørgsler rettes til Danny på: Email: danny@ourefriskole.dk

 

Klassearrangementer er en herlig ting! Derfor kan forældre og øvrige skolekredsmedlemmer benytte dele af skolens faciliteter vederlagsfrit, når det drejer sig om arrangementer for klasserne på skolen.

 

Udlån til private arrangementer kan også lade sig gøre hvis I er medlem af skolekredsen. Skal I holde fest, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, reception eller noget helt andet, så er det muligt at låne dele af skolen (Aula, skolekøkken, gymnastiksal m.v.) til arrangementet.

Der er mulighed for borde og stole til ca. 60 personer, Der er opvaskemaskiner på skolen samt gode toiletforhold.

 

Lokale initiativer eller foreninger kan også få lov at gøre brug af skolen. Hvis initiativet er uden brugerbetaling og har til formål at fremme det lokale og folkelig liv, kan dele af skolens lokaler udlånes vederlagsfrit. 

Herudover kan skolens lokaler udlejes til foreninger eller lignende, hvor der er deltagerbetaling.

Priser

Eftermiddag/aftenarrangementer over én eller flere gange kr. 100,00 pr gang / gymnastiksalen kr. 200,00 pr. dag

Heldagsarrangementer kr. 1.200 pr dag

 

Booking forespørgsler rettes til Danny, på Email: danny@ourefriskole.dk