"Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes"

- Christen Kold

 

 

 Et væredygtigt skoleliv

Oure Friskole er en lille forældredreven friskole med rødder i den Grundtvig-Koldske skolekultur siden 1884. Vores friskole henvender sig til familier, der mener at skole bør være andet og mere end et sted, hvor man lærer at læse, regne og skrive og hvor familien selv er en aktiv del af skolelivet.

Grundlæggende nærer vi en dyb respekt for det enkelte barn og familiens værd, frihed og indflydelse. Vi kræver gensidig respekt og høj grad af deltagelse i vores skolefællesskab. Et elevtal på max. 70 skaber et nærværende miljø, hvor børn får plads til at vokse og gro.

 

Omtanke for det hele menneske

Hvert barn er unikt og skal respekteres som sådan. Vi øver os hele tiden sammen i dét at være menneske. Det er Oure Friskolens formål at give skolens børn og unge en faglig og menneskelig ballast, således at de er bedst mulig rustet til at deltage aktivt i et demokratisk samfund som det danske med frihed og folkestyre og hvor der stilles store krav til individet i fællesskabet.

Vi mener det er vigtigere at blive glad for at læse – end at skulle lære det i en vældig fart. Vi mener det drejer sig mere om at kende til talstørrelser, sammenhænge og brug af viden i virkeligheden - end at kunne alle tabeller udenad.

Vi har ingen nationale tests, da vi tror på at dialog og personlig sparring udvikler mere. Vejen til børns læring er en fælles rejse, hvor den voksne går foran, ved siden af og bagved og tilbyder undervisning, som på bedst mulig vis rammer barnets nærmeste udviklingszone i socialt samspil med andre.

Lærerne følger folkeskolens fælles mål og læseplaner. Samlæste klasser og tiltag såsom emneuger og en årlig lejrskole danner samtidig et øget læringsrum for elevernes forskelligartede læringsstile, identitetsdannelse og styrker.

 

Friskole er deltagelse og indflydelse

Når man melder sit barn ind på Oure Friskole, bliver hele familien en del af et demokratisk forpligtende fællesskab mellem alle skolens familier, skoleleder og skolens øvrige ansatte.

Vi er en lille skole, hvor alle kender alle, og alle har ansvar for hinanden! Det kræver deltagelse og skaber tryghed. For at fællesskabet kan virkeliggøres, må alle voksne være villige til at engagere sig i skolens liv. Det er vigtigt at børnene ved og kan se, at deres forældre har sagt JA til skolen. Det nære og tillidsfulde samarbejde og sammenhængskraften mellem skole og hjem er det ældgamle fundament, som hele det grundtvig-koldske friskolesyn hviler på.

Vi driver skole i henhold til Friskoleloven. Det betyder at skolens virke omfatter undervisning fra børnehaveklasse - 9. klassetrin og at vi står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældre forpligter sig til at tage del i den årlige generalforsamling, sidste tirsdag i april, som et praksiseksempel på vores friskoles demokratisk dannelse.

 

Først trives vi, så lærer vi!

For os er god skole en skole, hvor børn og unge oplever tryghed i hverdagen.

Der kommer børn og unge, som tidligere har oplevet høj grad af mistrivsel andre steder, men som ofte begynder at blomstre her hos os. At ´alle kender alle´ får trygheden til at slå rod og forplante sig, og ud af trygheden spirer trivslen - dét får læring til at blomstre!

 

Lad dit barn være sig selv

At lade dit barn være sig selv, er en opgave vi går til med både nærvær og tillid.

Vi støtter hver enkelt barn og unges mulighed for - og ret til - at være sig selv, så længe det ikke går ud over andres ret til det samme. Vores lærerteam har særligt fokus på dette, når de hjælper og guider eleverne gennem deres faglige udvikling og personlige dannelsesproces.

Vi oplever særligt at elever der undervejs i grundskolelivet skifter til Oure Friskole, mærker denne værdi som noget af det første. På vores skole handler det ikke om at gå i det ´rigtige´ tøj, at præstere eller være på en bestemt måde for at passe ind. Det handler om dén man er, og dén person man gerne vil være - både fagligt og menneskeligt.

Vores mål er at alle ved udgangen af 9. klasse forlader Oure Friskole med viden om, at de ikke skal være ´noget´ eller ´nogen´, de skal blot ´være sig selv´ og forstå at møde andre på samme vis.

 

Nærvær og fællesskab i hverdagen

At være tilstede i hverdagen betyder meget for os. Vi prioriterer at tale sammen, ikke kun over telefon eller via intra, men især ansigt til ansigt i hverdagen.

Klasselæreren er til stede om morgenen, og man kan som forældre nå at dele korte beskeder eller lignende, som har indvirkning på ens barns skoledag. Alle er også velkomne til at deltage i den daglige morgensamling.

Vi ved at trivsel kræver nærvær. Vi skal se hinanden i øjnene, og skabe plads og rum til fællesskab imens vi er i skole. Derfor lægger alle elever deres mobil i en kasse hver morgen, og får den udleveret igen, når skoledagen slutter, med mindre andet aftales individuelt. Hos os er de voksne tilgængelige. Vores skoleleder er synlig og aktiv deltagende i skolens hverdag. Han får ofte en high-five på gangen, og både han og det øvrige lærerteam agerer band og skaber retning til morgensamling. Døren til kontor og lærerværelse er næsten altid åben, således at dialog og tryghed mellem børn, ansatte og forældre er fri og tillidsfuld. 

Vi er et fællesskab hvor der brug for alle! Tiltag som forældrerengøring skaber samhørighed og sætter en praktisk ramme for kontinuerlig forældredeltagelse.

Vi skal som forældregruppe være indstillet på at lære af hinanden, ligesom vi anerkender, at alle er ligeværdige, uanset udgangspunkt. Vi er nysgerrige på hinandens forskelligheder og respekterer hinandens holdninger, synspunkter og varierede muligheder for bidrag ind i fællesskabet. Både børn og voksne skal føle sig betydningsfulde for skolens samlede virke og forpligte sig til i fællesskab at bidrage til at Oure Friskole er et væredygtigt sted at gå i skole.