At drive en friskole

 

Som friskole er vores økonomi baseret på to indtægtskilder:

- Statstilskuddet, som gives pr. barn, der er indskrevet på skolen pr. 5. september og som giver det der svarer til 71% af gennemsnintsprisen for en folkeskoleelev, baseret på tal der er to år gamle.

- Forældrebetalingen som er friskolens anden indtægskilde. Det er et lovkrav at forældrebetalingen skal være til stede ved drift af friskole.

 

Opkræving af skolepenge

Elevpris pr. måned kr. 1.150

 

Ved indmeldelse af flere børn

Første barn: Kr. 1.150 / pr. mdr.

Andet barn: Kr. 875 / pr. mdr.

Tredje barn (m.fl.): Kr. 0 / pr. mdr.

Bemærk at juli måned er betalingsfri pr. 01.08.23

 

SFO: Morgen modulpris

Første barn: Kr. 220 / pr. mdr.

Andet barn: Kr. 165 / pr. mdr.

Tredje barn (m.fl.): Kr. 165 / pr. mdr.

 

SFO: Eftermiddags modulpris

Første barn: Kr. 1.150 / pr. mdr.

Andet barn: Kr. 655 / pr. mdr.

Tredje barn (m.fl.): Kr. 545 / pr. mdr.

 

Gældende for alle ovennævnte prisgrupper er, at juli måned er betalingsfri.

Vores opsigelsesfrist er løbende måned + en måned. 

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at sende en mail til vores skoleleder Rasmus Vincent

rasmus@ourefriskole.dk